I samband med Operasjon Dagsverk lyste Astrid Solberg ut stillinga si som organisasjonssjef i Norges Bondelag. "Har du lyst til å leie organisasjonsarbeidet i Norges største organisasjon for bønder for ein dag? Målet til Norges Bondelag er å betre vilkåra for norske bønder og auke forståinga for matproduksjonen i samfunnet." Les annonsen her. 

- Organisasjonssjef i dag er Otto Galtung, 18 år, frå Jondal i Hardanger, seier Astrid Solberg. Han er agronomelev på jordbruksskulen på Voss, leiar av elevrådet og odelsgutt. Han er særs interessert i landbruk og landbrukspolitikk.

I går deltok Otto på Fylkeskommunen sitt seminar om Familiejordbruk i Bergen, og etterpå åt han og dei andre medelevane hans lunsj med fylkesleiar Frøydis Haugen.

I år er Operasjon Dagsverk til inntekt for Utviklingsfondet sitt prosjekt for jenter i Malawi og Etiopia. Vi gler oss til ein dag med Otto som sjef!