Kari Marie Njåstad22 medlemer møtte på årsmøtet. Kari Marie orienterte om Mjølkeprosjektet, og Leif Arne Lirhus frå fylkesstyret fortalde nytt frå bondelaget sentralt.

Leif Arne har vore nestleiar i Vossestrand Bondelag, men sa frå seg attval. Som ny styremedlem vart Bjørn Atle Nesheim vald.

Anita Jordalen har site sine 2 år som BK-representant, og ny vert Randi Danielsen Jordalen frå Oppheim & Hauge Bygdekvinnelag. Anita er òg 2. vara i Hordaland Bondelag sitt styre.

Tekst:Trond Olav Neteland

F.v: Magnar Tveite, Lars Arne Hemre, Randi D. Jordalen, Trond Olav Neteland og Terje Nordanger. Bjørn Atle Nesheim kunne ikkje møte.

Kari Marie Njåstad frå Tine hadde innlegg på årsmøtet

Leiar Trond Olav Neteland takkar av Leif Arne Lirhus