Styret i Naustdal Bondelag

 

21 medlem stilte då Naustdal Bondelag hadde årsmøte.

Leiar Tor Arne Herstad blei vald til ordstyrar. Han gjekk gjennom ei god årsmelding. Den synte mellom anna kva aktivitet som har vore i laget. 

Deretter blei rekneskapen lagt fram og gjennomgått.

Både årsmeldinga og rekneskapen vart godkjent.

Vidare var det val, men ingen store endringar vart gjort. Styret består no av leiar Tor Arne Herstad, Antor Underlid, Bjarte Kalland, Anni M Aase, Jostein Løtuft og Arild Herstad.

På møtet blei ulike tema tatt opp. Mellom anna vart aksjonane under jordbruksforhandlingane positivt kommentert. Dessutan prata Vidar Heggheim litt om ulvesaka i Naustdal og situasjonen kring det.