I dag mottek Ole Gjermund 50 000,- under ei markering i tunet på Digernes. Fylkesordfører Tom-Christer Nilsen står for overrekkinga, og leiar i Hordaland Bondelag, Frøydis Haugen, og leiar i Stord Bondelag, Knut Vikane, vil vere tilstades. Begge vil komme med ei helsing til prisvinnaren.

Det er 19. gong Kulturlandskapsprisen i Hordaland overrekkast til ein bonde som tek vare på og utviklar dei kulturhistoriske-, biologiske- og immaterielle verdiane som en finn i jordbrukets kulturlandskap. Vinnaren av kulturlandskapsprisen konkurrerte mot 11 andre kandidater frå kystkommunane i Hordaland, og vert Hordaland sin kandidat til den nasjonale Kulturlandskapsprisen i 2015.

Juryen for prisen er Kulturlandskapsgruppa som er breitt samansett faggruppe:

  • Landbruksdirektør Åse Vaag, Fylkesmannen i Hordlaand
  • Leiar i Hordaland Bondelag, Frøydis Haugen
  • Leiar i Hordaland Bonde og Småbrukarlag, Jarle Helland
  • Politikar Natalie Golis, Hordaland fylkeskommune
  • Leiar i Norsk Landbruksrådgiving Hordaland, Liv Lyngstad
  • Rådgjevar Aase Nøttveit, Fitjar kommune
  • Rådgjevar Solveig Roald, Fylksmannen i Hordaland, Miljøvernavdelinga
  • Forskar Mary Losvik, Universitetet i Bergen

Sekretær for prisen er Fylkesmannens landbruksavdeling.

Les meir i Sunnhordland, Haugesunds Avis og Nrk.no med video.

Bilete frå garden til Ole Gjermund:

Ole Gjermund med deler av juryen under synfaringa