Nyheter

- Landbruket er nøkkelen for det norske reiselivslandskapet

Kunnskap om omfang og utbredelse av gjengroing har manglet, sier forsker.

Skuffende at Sverige ikke er klare til å forhandle om grenseulv

Første nestleder i Bondelaget, Berit Hundåla, er skuffet over at statssekretærene i Norge og Sverige ikke ble enige.

Lansering av filmer med smak av lokalmat

Norges Bondelag og Norsk Landbrukssamvirke inviterer til filmpremierer i Mathallen i Oslo 27. november kl 13.

Nyt Afrika-debatten er ei avsporing

- Vi kan nyte både afrikanske og norske varer, til nytte for afrikanske og norske bønder.

Første program er Vestpå

Søndag 25. november er det sesongpremiere på Det Norske Måltid 2012 og Vestpå er først ut.

Bli nærmere kjent med Bondelagsmedlemmene

På nettsidene bondelaget.no kan du stifte beskjentskap med medlemmer i Norges Bondelag. Sist ut: Knut Løvlien.

Vi blir ikke mette av skattelette

I dag lanserer Norges Bondelag den digitale flyeren ”Vi blir ikke mette av skattelette”.

Region Midti i Wenches kjøkken

Onsdag den 21. november er det Midti som er tema hos Wenche Andersen i God Morgen Norge på TV2.

Det Norske Måltids Hederspris 2012

Bondelagsleder Nils T. Bjørke er med i juryen som skal utnevne Det Norske Måltids Hederspris 2012.

Tomtefeste: Midlertidig lov øker risikoen for tvister

-Vi frykter en midlertidig lov vil øke risikoen for tvister i saker hvor festeavtaler forlenges i lovens virketid.

Mindre mat på norske ressurser med Høyres politikk

Norges Bondelag har regnet ut konsekvensene av Høyres forslag til landbrukspolitikk nytt partiprogram.

Ruster seg mot munn- og klovsyke

Denne uka gjennomfører Mattilsynet en stor beredskapsøvelse sammen med landbruksnæringa.

Nyttig møteplass for Inn på tunet

- Det opplagt nyttig å ha ein møteplass der fleire av aktørane innan IPT kjem saman, seier utvalsleiar Hege Ericson.

Støtter forslag til grønn teknologiutvikling

Regjeringen vil utlyse 45 nye, grønne konsesjoner for lakseoppdrett. -Etterlengtet, sier Norske Lakseelever.

Svenske bønder støtter beskyttelse av norsk melkeproduksjon

Etter at Nils T Bjørke skrev et innlegg i en svensk landbruksavis hvor han forsvarer det norske tollvernet har han fått støtte av svenske bønder. - De sier at det er bra vi står på og ønsker oss lykke til videre.

Møt Bondelaget på Agroteknikk 2012

Styremedlemmer, fylkesledere og ansatte - her er listen over hvem fra Bondelaget du finner på Agroteknikk 2012.

Bondelaget søker bondelagskokk 2013-2014

Søker engasjerte kokker som brenner for norske råvarer og norsk landbruk.

Stor skilnad mellom lov og praktiseringa av loven

- Praktisering av lova om motorferdsel i utmark er for streng ut i frå ordlyden og føremålet med lova.

Vil møte Faremo om tomtefesteavtaler

Bondelaget, Skogeierforbundet og Norskog ber om et møte med statsråd Grete Faremo om tomtefesteavtaler.

Her er finalistene til Årets unge bonde

Torsdag 15.november klokka 15 blir Årets unge bonde 2012 kåra på Ungdomstorget på landbruksmessa Agroteknikk.

På Agroteknikk kan du spørre om juridiske råd

Hver dag mellom 11.00 og 15.00 kan du få gratis juridiske svar på Agroteknikk.

Nei til EU skynder seg langsomt mot EØS

Nei til EUs landsmøte vedtok å arbeide aktivt for å erstatte EØS-avtalen med en handelsavtale.

- Eksportlandbruket negativt for Uruguay

- Eksportrettinga av landbruket i Uruguay har hatt negativ effekt på miljøet og familielandbruket.

Norges Bondelag svarer offensivt på Høyres forslag i landbrukspolitikken

Nils T. Bjørke svarer i Aftenposten at Høyre er ikke ærlige om konsekvensene av sin landbrukspolitikk.

Ber om prosenttoll på grønt

Grøntutvalget i Norges Bondelag ber Bondelagsstyret jobbe for prosenttoll for grøntprodukter.

VESTPÅ neste ut i God Morgen Norge

Torsdag den 8 november tilbereder Wenche Andersen en deilig høstsuppe med Salmalaks og vaktelegg.

Du møter Bondelagstillitsvalgte på Agroteknikk

Styremedlemmer og fylkesledere; du treffer Bondelagets fremste tillitsvalgte på messa Agroteknikk 2012.

Holder fast ved harmonisering av ammoniakk-norm

Norges Bondelag holder fast ved at ny norm for mulig eksponering av ammoniakk bør tilsvare EUs normer.

Det nytter å tørre

Reidar Eriksen tør å spørre. Melkebonden har det siste året vervet 13 personer.

Påvirker norske investeringer og handelsinteresser andre lands handlingsrom?

Handelskampanjen bruker Globaliseringskonferansen til å videreføre Nyt Afrika-debatten.

Vil styrke velferdsordningene for bønder med omsorgsansvar for barn

Miljø- og kvalitetsutvalget ber Bondelaget arbeide for bedre velferdsordninger for bønder med omsorgsansvar for barn.

87 øl er med i kampen om Årets øl 2012

20 bryggerier fra 14 fylker har meldt på 87 øl ttil kåringen av Årets Øl 2012 under Det Norske Måltid.

Støtte til ny runde med Levende landskap

Norges Bondelag støtter produksjonen av Levende landskap II. Første runde fikk over to millioner seere.

Ulike mål krever ulik politikk

- Norge vil og kan ha et annet landbruk, skriver Bondelagsleder Nils T. Bjørke i et innlegg i dagens Aftenposten

Østpå i God Morgen Norge

Torsdag den 1. november er det utvalgte produkter ØSTPÅ som får plass i Wenches Kjøkken på God Morgen Norge.

Mest til nærings- og miljøtiltak i skogbruket

Av 204 avtalemillioner går 151 millioner kroner til nærings- og miljøtiltak i skogbruket.

Nye i Budsjettnemnda

Anne Thorine Lundstein og Anders Huus er foreslått som Bondelagets representanter til Budsjettnemnda.

Mye å spare på å ta ut rovdyr før beitesesong

Det ligger betydelige innsparingsgevinster i bruk av FKT-midler og erstatninger ved å ta ut rovdyr før beitesesong.

Sammen for å produsere nok mat

FAO går sammen med bondeorganisasjonene for å understreke betydningen av å produsere nok mat i verden.

Nyskaping og samarbeid i landbruket

Hadelandkonferansen tar mål av seg å inspirere og videreformidle kunnskap om bruk av egen gard og egne ressurser.

- Dette er ikke det vi ønsker oss.

Eksport av svin er ikke et mål i seg selv. Det er norske bønder som tar tapet, sier Nils T. Bjørke, leder i Bondelaget.

Smag og Behag i Grimstad årets vinner av Ganefart

- Smag og Behag lunsjbar i Grimstad på Sørlandet er årets vinner av Ganefart.

Det Norske Måltid 2012: og de nominerte er..

Det Norske Måltid 2012 nærmer seg. I mellomtiden kan du "smake på" de nominerte..

Regjeringen må endre tomtefesteloven

-Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg tar grunneierne på alvor. At dommen blir stående, er som forventet.

Bondelaget foreslår nytt erstatningsvern for rovdyrrammede

- Storsamfunnet må bære de økonomiske kostnadene ved statens rovdyrpolitikk.

Grøntutvalget samlet på Frosta

Grøntutvalget i Norges Bondelag har nylig "hjemme hos" utvalgets leder - Johan Arnt Hernes på Frosta.

Reversering av tollvern får dramatiske følger: 4000 melkebønder i fare

4000 melkebønder i Norge kan bli nødt til å avvikle melkeproduksjonen dersom dansk ost tar markedet.

Bondelaget søker bondelagskokk 2013-2014

Søker engasjerte kokker som brenner for norske råvarer og norsk landbruk.

Egge Gård fekk Fridtjovprisen 2012

Egge Gård fekk Fridtjovprisen 2012 for Iseple. Produktet oppnådde 43 av 45 mulege poeng.

Søk om rovviltskadeerstatning elektronisk

Fristen for å søke erstatning for sau drept av fredet rovvilt er 1. november.

Våre samarbeidspartnere