Nyheter

Matjorda skal ikkje byggast ned

Det beste politikarane kan gjere er å slå fast at matjorda ikkje skal byggast ned, skriv Bondelagsleiar Nils T. Bjørke.

Norsk korn stabiliserer kraftfôrprisen

– Norge er til en viss grad skjermet for svingninger i verdensmarkedsprisen på råvarer til kraftfôr.

Tar opp forsvarets bruk av veger og privat grunn

Forsvaret bruker og rekvirerer privat grunn unødvendig i forbindelse med øvelser.

Bondelaget.no falt med servercrash

Manglende aktivitet og bilder på bondelaget.no og fylkeslagas sider, skyldes crash i servere hos leverandøren.

Følg grasslåtten på Tufte Gård

Mange kjenner seg igjen i den flotte filmen nestlederen i Vestfold Bondelag, Harald Lie, har laget av andreslåtten.

Nyhet i nettbutikken: BONDE-USB

Nå kan du skaffe deg din egen BONDE-USB med nøkkelring i nettbutikken.

Landbrukets forskningsbehov skal synliggjøres

Forsknings- og utviklingsarbeidet skal være relevant for bonden.

Ta en gjestevisitt på bondelaget.no

På Bondelagets nettsider finner du også en nesten fullstendig samling av "Dagens gjest" i Nationen.

Felles styremøter til felles forståelse

- Gjensidig tillit og respekt for hverandre, og ikke minst viktighet og riktighet av et landbruk i hele landet, sa fylkesleder i Nordland Bernt Skarstad i sin innledning på Nordlands presentasjon da Østfold Bondelag og Nordland Bondelag møttes på Hvaler Gjestegiveri denne uken. - Etter dette møtet har vi fått økt kunnskap om hverandres hverdag og utfordringer, og ikke minst fått diskutert noen viktige prinsipper i norsk landbrukspolitikk, sier Martha Mjølnerød, helt fersk fylkesleder i Østfold Bondelag

Damer på toppen i Østfold

Martha Mjølnerød fra Spydeberg er ny fylkesleder. Etter 66 år med mannfolk på toppen, går Martha nå inn som første kvinnelige fylkesleder i Østfold Bondelag (stiftet i 1946).

Endringer i målprisene fra 1.juli

Se hvilke endringer her.

Flere med i Alliansen for norsk privat eierskap

Alliansen for norsk privat eierskap jobber for å fjerne formuesskatt på arbeidende kapital. Nå er de 11.

Flom - forsikring og statlig erstatning

Dette kan du ha krav på ved avlingsskade og skade på varelager.

Oppnevning av nytt kornutvalg

Svein Stubberud fortsetter som leder av kornutvalget i Bondelaget.

Nytt grøntutvalg oppnevnt

Styret har oppnevnt nytt grøntutvalg i Norges Bondelag.

Fortsatt stor nedbygging av matjord

I 2011 ble 6648 dekar dyrka mark og 3894 dekar dyrkbar jord omdisponert til andre formål enn matproduksjon.

Gårdskarttjenesten i ny drakt

Gårdskarttjenesten til Skog og landskap har fått nytt utseende og flere funksjoner.

Ta et tak i år

Aksjonen "Ta et tak 2012" er i gang. Innen 1. august kan du søke om midler til å sette i stand gamle bygninger.

- Viktig med såvarer av god kvalitet

Berit Hundåla, 1.nestleder i Norges Bondelag, var forrige uke i Finland som representant for World Farmers` Organisation.

Få nyhetsbrev på e-post

Du velger selv tema og hyppighet.

Høy produktivitetsvekst og innovasjonsgrad i jordbruket

Jordbruket viser vedvarende høy produktivitetsvekst, høyere enn de fleste, nesten alle, norske bransjer.

Et viktig halvår for Bondelaget og landbruket

Landbruks- og matmelding, jordbruksoppgjør og årsmøte i Norges Bondelag. Her er begivenhetene første halvår!

Veien til økt matproduksjon over hele landet

Hovedmålet for Bondelagsarbeidet i 2012-2013 er økt matproduskjon over hele landet på norske ressurser.

Utreder distriktsprofilen i virkemidlene

Berit Hundåla og Anders Huus er Bondelagets medlemmer i gruppa som skal se på distriktsprofilen i virkemidlene.

Inspirert av finsk generalforsamling

Berit Hundåla vart inspirert av arbeidet med politiske dokument under generalforsamlinga i det finske bondelaget (MTK).

Vil lovfeste verdsettelse av våningshus

Norges Bondelag mener at prinsippet for verdsettelse av våningshus bør lovfestes.

De nominerte matproduktene er klare

Produktene til Årets kjøttprodukt, Årets fisk- og skalldyrprodukt, Årets ost og Årets nyskaping er nominert.

Vil beholde erstatningsordninger for husdyr

-Dagens erstatningsordninger for husdyr og tamrein må beholdes og forbedres.

Frifunne i Lagmannsretten

Grunneigarane Agnar Andersen og Arne Lid blei begge frifunne i Agder Lagmannsrett for påstått miljøkriminalitet.

Ber om å møte Solhjell om rovdyrforliket

Bondelaget, Sau og Geit og Småbrukarlaget vil møte miljøvernministeren om oppfølging av rovdyrforliket.

Lokalmat på sommermenyen

Et besøk på Bondens marked kan gi deg smakfulle, lokale innganger til et vellykket sommermåltid.

Energiutnytting en vinn-vinn-situasjon

Energiutnytting der grunneierne kan ha aktive roller i drift og/eller eierskap vil være en vinn-vinn-situasjon.

Bondelaget samler takstfolk og firmaer

-Målet er å skape et miljø for samarbeid mellom takstfolkene og faglig oppdatering innenfor landbrukstakst.

Utvidet adgang til å felle vilt i nødverge

Fra 1. juli vil det bli utvidet adgang til å felle vilt i nødverge. Nå er hund som blir angrepet en del av nødretten.

Agrisjå feltdager med Kick-off på HMS-kampanje

Agrisjå feltdager er et nytt fagarrangement for bønder med vekt på kjøring og demonstrasjon av teknisk utstyr. Under arrangementet blir det Kick-off på en landsomfattende HMS-kampanje.

Bøndenes rolle må anerkjennes og løftes fram

-En investering i landbruk gir god og langsiktig økonomisk avkastning. NBC sender brev til de nordiske ministrene.

Utreder markedsordningene for lam og egg

Arbeidsgruppa som skal utrede om lam og egg skal legge som til volummodell hadde sitt første møte mandag.

Enighet om økt melkeproduksjon

Melkeproduksjonen i Norge kan økes med ytterligere 3 prosent for kvoteåret 2012/2013.

Ny runde av Det Norske Måltid: Opptakene i gang

Opptakene til en ny runde av Det Norske Måltid er i gang. Finalen skal sendes fra Stavanger Nye Konserthus.

Forskning skal sikre konkurransedyktig næring

Forskning og utvikling må være på et høyt nivå for å sikre landbruket som en konkurransedyktig næring

JUS: Bruk av skogsbilveg

Det er vanskeleg sjå at naboen skal ha rett til å nytta vegen du har bygd utan at han kjøper seg inn i veganlegget.

Et slag i ansiktet til husdyrholdere

Høyesterett frikjente Staten v/ Jernbaneverket for plikt til å holde gjerde langs Dovrebanen.

Kornbøndene vil fortsette

Dårlige kornhøster til tross, 56 prosent av kornbøndene vil drive videre som i dag.

Landbruksvareimporten frå EU femdobla

Landbruksvareimporten frå EU til Noreg er femdobla frå 1990 til 2010. Eksporten frå Noreg står på staden kvil.

Det viktigste er årvåkenhet i alle ledd

-Vi har forståelse for viktigheten av å hindre at gjødsel kommer på avveie. Det viktigste er årvåkenhet.

Drenering kritisk for kornproduksjonen

15 prosent av kornarealene på Østlandet er dårlig drenert. Samtidig er det mer enn 30 år siden dreneringen skjedde..

Lokallagsleder tilbyr stortingspolitiker sommerjobb

Dag Fredrik Eftedal, bonde og lokallagsleder, tar Jøran Rytman (Frp) på alvor og tilbyr jobb som matprodusent!

Får ikke disponere erstatning etter vern

Virkesberettigede får ikke disponere erstatning etter vern i statsallmenninger. Høyesterett satte foten ned.

Kritisk for norsk kornproduksjon

Kornproduksjonen i Norges kornkammer vil om 10 år være mellom 80 og 100 prosent av dagens nivå. Noe må gjøres.

Det må handle om hva statsråden leverer

-Det må handle om hva Slagsvold Vedum leverer som statsråd, sier Bondelagsleder Nils T. Bjørke om ny minister.

Våre samarbeidspartnere