Johan-Martin Tovslid, Skien, Marita Aanekre, Hundorp, Anita Høidalen, Lunde, Marius Pettersen, Tromsø, Loek Laumans, Vik i Sogn, Maren Løken, Rendalen, Ole Øvrejorde, Hol i Hallingdal, Brita Skallerud, nestleder i Norges Bondelag. Med ryggen til: Marthe Bogstad, Kløfta, Siv Anita Pedersen, Tana, foto: Amund JohnsrudBondelagets  andre nestleder delte nytteverdien med 20 unge bønder som alle ville se nærmere på Inn på tunet-tjenester som mulighet for nettopp sin gard. Bondelagsseminaret var lagt til Finnmark og Alta, i forkant av den nasjonale Inn på tunet-konferansen.

Fagturen var bygd opp for å gi deltakerne god og relevant kunnskap for de som ønsker å starte opp med Inn på tunet. Deltakerne møtte erfarne bønder som utvekslet egne erfaringer fra ”Inn på tunet”. 

- Jeg opplevde seminaret som særdeles nyttig samen med en flott gjeng som tidlig fant tonen seg i mellom. Jeg håper og trur deltakerne holder kontakt i etterkant og kanskje danner et nettverk for yngre Inn på tunet-tilbydere, sier andre nestleder, Brita Skallerud.

Bondelagets temasider Inn på tunet

Inviterer unge bønder med på fagtur