De fleste som skal gå på tur i skog og utmark, går langs jorder og åkerkanter, gjennom gårdstun og på driftsveier. Folk som går på tur er gjerne nysgjerrige på hva de ser på jordene og de er opptatt av grønne verdier, lokal matproduksjon og miljøspørsmål. Plakatene skal kunne gi svar på noe av det folk lurer på.

Plakatene er laget i værbestandig materiale og skal kunne stå ute hele vekstsesongen. Plakatene vil være ferdige til utsending ca 20. april, de finnes på både bokmål og nynorsk og kan bestilles i Nettbutikken

 Les mer i brev til lokallaga om plakatene.