Nyheter

Femti organisasjoner krever klimakutt i nasjonal transportplan

Bondelaget er blant femti organisasjoner som krever at nasjonal transportplan fører til reduserte utslipp.

Mange gode landbrukstanker fra Senterpartiet – nå må det handling til

Norges Bondelag mener det er mye bra i det Senterpartiets programforslag , men det gjenstår å se om de kan følge det opp i praksis.

Ønsker samme melkemengde i 2013

Melkeprodusenter kan produsere tre prosent mer enn grunnkvoten, slår dagens kvotedrøftinger fast.

Mindre ammoniakk med nye regler

Nye regler fra Arbeidstilsynet skal gi bedret helse for husdyr og bønder.

Vil samarbeide bedre om utenlandsk arbeidskraft

-Det er viktig med god og forutsigbar saksbehandling, mener Bondelaget som vil møte UDI om utenlandsk arbeidskraft.

Viktig å vurdere langtidseffekter av GMO

- For norske bønder er det viktig at norske myndigheter stiller krav om dokumentasjon om langtidseffekter ved GMO`er.

Meld deg på matjordkonferanse

Bondelaget inviterer til konferanse om truet matjord 28.februar.

Kjøp genser som sett på NRK Superkviss

BONDE-genseren kan bestilles i nettbutikken.

Brunost og fenalår som lokkemiddel

Tyskerne strømmer til Grüne Woche for å sikre seg norske matspesialiteter.

Bodil Fjellestad Eikrem er årets Bondelagskokk

Ny Bondelagskokk lansert i Berlin: - Kokkar må samarbeide meir med lokale bønder!

Norges Bondelag gratulerer Hillestad

Hillestad fikk i dag overrakt den nasjonale Bygdeutviklingsprisen 2012 på 250 000 kr.

- Ungdom vil ikke arbeide døgnet rundt uten å få betalt det

Solveig valgte bort en økonomikarriere for å bli fulltidsbonde på Helgeland, men blir ikke rammevilkårene i landbruket bedre tviler hun på at mange vil gjøre som henne.

Nasjonale turistveier gror igjen

- Det blir ikke mye utsikt igjen for turistene om ikke utmarksbeite intensiveres, sier forsker PhD ved Norsk institutt for skog og landskap, Anders Bryn.

- Uakseptabelt at staten øker terskelen for utbetaling av rovdyrerstatning

Staten erstatter stadig færre av de sauene som søkes erstattet for rovdyrtap på utmarksbeite. - Dette er i stikk i strid med regjeringserklæringen, rovdyrforliket og tingrettsdommen fra Sør-Trøndelag sier Berit Hundåla, 1. nestleder i Norges Bondelag.

- Matvaresikkerhet er grunnleggende

Matvaresikkerhet er fellesnevneren for norsk og afrikansk jordbruk.

FrP-politikk gir ERROR-varsel på kalkulator

Norges Bondelag er ikke i tvil. Det blir ikke norsk mat med FrPs foreslåtte landbrukspolitikk.

Bondelaget støtter Rema-Reitan

Bondelagsleder, Nils T Bjørke, mener Konkurransetilsynet må ta tak i omstridt avtale mellom Norgesgruppen og Ica.

Seterrett i tråd med Bondelagskrav

Det ikke lenger nødvendig å ha egne dyr som beiter eller fôres med gras fra setra for å beholde seterretten.

Andekråsconfit er årets nyskaping

Holte gård i Drangedal fikk den gjeve prisen under finalen i Det norske måltid i helga.

Råd om svineinfluensa hos griser

Også gris kan smittes med svineinfluensaviruset som er registrert hos mennesker den siste tiden.

- Bruk dommen til å få erstatning for sauetap

Bondelaget oppfordrer sauebønder til å bruke tingrettsdommen der sauebonde Ola Krokann vant mot staten, til å få erstatning for sine egne sauetap.

Næring til Norge

Mindre matproduksjon i Norge svekker grunnlaget for velferd og verdiskaping.

Likestilling i landbruket er langt unna

Mange av utfordringene man har som kvinnelig bonde kan løses dersom økonomien gir rom for å leie inn hjelp.

Avtalene som er en viktig del av bondens hverdag

På bondelaget.no finner du en rekke standardavtaler som dekker svært mange av de avtalebehov du har som bonde.

Gi en julegave til bønder i Malawi

Årets julegave fra Bondelaget går til yrkesbrødre i Malawi.

Hvor vil Høyre med landbruket?

Leder Nils T. Bjørke frykter Høyres politikk vil gi en dramatisk reduksjon i lønnsomheten, særlig for små og mellomstore bruk og landbruk i distriktene.

Klokt forbud mot GMO-raps

- Håper på forbud av andre sorter også, sier Einar Frogner.

Gir tid til å finne gode løsninger

En utsettelse av mosjonskravet for storfe i løsdrift gir bøndene tid til å områ seg.

Økt WTO-handlingsrom etter tilpassing

Norges Bondelag ser seg tjent med forslaget om ny modell for markedsordninger for lam og egg for å tilpasse norsk landbruk til WTO-forpliktelser.

Norsk landbruk gjør en betydelig miljøinnsats

-Norsk landbruk gjør en betydelig miljøinnsats blant annet for å redusere avrenningen til vassdragene.

- Bruk jorda til matproduksjon!

Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Naturvernforbundet krever at matjorda får en streng juridisk beskyttelse, gjerne etter modell av forurensningsloven.

Heller beitedyr og biologisk mangfold enn ulv

Ulver er fine dyr, men det er et verdispørsmål om vi ønsker å introdusere russisk ulv til norsk natur og dermed bidra til at utmarka gro igjen til villmark, skriver Berit Hundåla, 1. nestleder i Norges Bondelag i Ny Tid.

Hva er viktigst i jordbruksforhandlingene 2013?

Materiell til studie- og høringsarbeid sendes nå ut til fylkes- og lokallag.

Over 300.000 ser Det norske måltid

Søndag kan du se matlaget Østpå i det nest siste programmet før finalen i Det norske måltid på TV2.

Mangler landbruk som en del av næringslivet

Senterpartiets programforslag har mye bra om landbruk, men vi savner næringslivsdimensjonen.

Bondens marked sånn rett før jul

Denne helga kan du besøk et Bondens marked før jul - du har 14 steder å velge mellom - HER!

Utenriksministeren tildeles Bondevettprisen

Norges Bondelags Bondevettpris tildeles utenriksminister Espen Barth Eide for å stå på for norske interesser og norsk landbruk i tollverndebatten.

Inntektstall i feil retning

- Dette går i feil retning i forhold til å løfte matproduksjonen, sier Bondelagsleder Nils T. Bjørke om NILF-tallene.

Mye positivt, men lite konkret fra Venstre

Landbruk har fått bred omtale i Venstres programforslag, men målsettingene er uklare.

Konkurranseutsetter flytting av matjord

I Follo ber Statens Vegvesen om pris på etablering av nye arealer med matjord og undergrunnsjord fra nedbygd vei.

Temakonferansen: Mat og landbruk på Vulkan

Temakonferansen har byttet navn til Mat og landbruk 2013. Datoen er 16. -17. januar, stedet mathallen Vulkan i Oslo.

Ikke posisjon for posisjonens skyld

-Jeg har stilt til valg, ikke for posisjonens skyld, men fordi posisjonen gir meg mulighet til å påvirke.

Fakkeltog mot fredsprisen til EU

Søndag markerer Fredsprisinitiativet 2012 sin motstand mot tildelingen av Nobels fredspris til EU med fakkeltog i Oslo.

Norges Bondelag kritiske til Nyt Afrika-kampanjen

Nyt Afrika-alliansen, med Kirkens Nødhjelp i spissen, setter norsk og afrikansk landbruk opp mot hverandre i en unødvendig konfliktorientert debatt.

Kornøkonomien sentral på Kornkonferansen

Økonomien i kornproduksjonen blir et sentralt tema på Kornkonferansen 2013 - 4. mars. Her er veien til påmelding!

Tvil om fortsatt norsk matproduksjon med FrP

- Jeg er i tvil om det i det hele tatt er mulig å drive lønnsom matproduksjon med FrPs landbrukspolitikk, sier Bjørke.

Kraftig økning i energiprisene svekker lønnsomheten

Omlegging av nettariffer av flere nettselskaper svekker lønnsomheten i matproduksjonen.

Åpner for bruk av kunstig lys ved ettersøk av hjortevilt

-Det er viktig at det endelig åpnes for bruk av kunstig lys ved ettersøk av hjortevilt.

Rovdyr: Savner kommentarer til forskrift

Bondelaget mener det er uheldig at DN ikke har utarbeidet kommentarer sammen med forskrift om tilskudd til FKT.

- Vert skremd av Høgre

Høgre skuldar Bondelaget for å teikne skremmebilete av deira landbrukspolitikk. - Det er me som vert skremd, seier Bjørke.

Våre samarbeidspartnere