Første nestleder Berit Hundåla ble takket av av president Robert Carlsson.Bondelagets første nestleder takket av som europeisk styremedlem i World Farmers Organisation (WFO) under generalforsamlingen i Japan som nylgi er avsluttet. Hundåla har vært med på å bygge opp WFO etter at den gamle organisasjonen, IFAP, måtet kaste inn håndkledet etter en mislykket bistandssatsing.

På generalforsamlingen i Japan drøftet verdens bondeorganisasjon spørsmål som bærekraftige løsninger på de utfordringene verens matproduksjon står overfor i form av økende befolkningstall og klimaendringer.

- WFO bidrar til verdens matvaresikkerhet gjenom å samle verdens bønder og styrke bøndenes rolle i matvarekjeden, heter det i omtalen av generalforsamlingen som var den tredje i rekken.

Den norske delegasjonen i tilegg til generalsekretæren i WFO, framme frå venstre nestleiarane i Norges Bondelag, Berit Hundåla og Brita Skallerud og nestleiar i Nortura, Kari Redse Håskjold. Bak f.v. Hildegunn Gjengedal, Norges Bondelag, generalsekretær Marco Marzano de Marinis, Anne Thorine Lundstein, Norges Bondelag, Kai Normann Hansen, Norsk Landbrukssamvirke og Arne Ivar Sletnes, Norsk Landbrukssamvirke.