Mange av bondevennene er samlet på Norges Bondelags instagram-konto.

 Noen av de blide bondevennene på instagram.com/norgesbondelag. Her sees blant andre Klaus Sonstad og Sylvuia Brustad.

Norges Bondelag har utnevnt Per Borglund i magasinet Mat fra Norge som bondevenn for hans engasjement for norsk matproduksjon og norske råvarer. Her sammen med Nils Bjørke.

 

Stort engasjement for norske råverarer og matproduksjon har også Hanne Stensvold. Hun er fotograf og journalist og står bak bloggen Matmisjonen, samt formidlingsbyrået Pjolter.

 

TV2-kokk Wenche Andersen har i mange år trukket fram norske råvarer i God Morgen Norge. Hun får Bondevenn-t-skjorte av Per Skorge.

 


Bondelag over hele landet vet å sette pris på landbrukets gode støttespillere.

Bondevenner langs verdikjeden for mat
Oppland Bondelag utnevnte onsdag fem bondevenner. De representerer ulike ledd i verdikjeden og har fra hvert sitt ståsted vist at de setter stor pris på norsk matproduksjon. Bildet viser Geir Evensen som driver Cafe Stasjonen på Lillehammer og er bevisst på hvilke typer råvarer han bruker. Bondevenn-diplomet fikk han av fylkesleder Trond Ellingsbø.

Hele superlaget Sogndal er bondevenner
Hør innslag på morgensendinga til NRK Sogn og Fjordane 2 min 19 sek uti.

Biskop Fiske er en bondevenn
Biskopen i Hamar, Solveig Fiske, er utnevnt til bondevenn av leder i Hedmark Bondelag Einar Myki. Fiske er imponert over bønder som satser: - Det krever stort mot, økonomisk grunnlag og egeninnsats. Det er fascinerende å se hvordan mange greier å utvikle det de har fått i hendene, sier Fiske.

Bondevenner på Bondepub i Hordaland
- Dette var eit passande høve til å setje pris på personar som framsnakkar næringa vår, fortel Kari Heggenes Kvammen i Manger Bondelag, etter bondepuben på Radøy, fredagskvelden.

Porsanger Bondelag har utnevnt Roald Alseth i Relacom til bondevenn.
Alseth hedres for sin serviceinstilling og for å ta sikkerheten i landbruket på alvor.  Han prioriterer jobben med å reise rundt for å gjennomføre kontroll og vedlikehold på brannvarslingsanlegg på gårdsbrukene i fylket.

 

Nye bondevenner i Nord-Trøndelag
Nye bondevenner utnevnes over hele fylket. Odd Birger Grønli og Øyvind Bones i Steinkjer-Avisa har fått hederstittelen, det samme har politikere som deltok i kokkekampen på torget. Steinkjer-Avisas Øyvind Bones og Odd Birger Grønli ble utnevnt til bondevenner av bondelagene i Steinkjer. Fra venstre: Mekal A. Røliaunet, Vidar Meldal, Leif Andreas Kvitvang, Marit Haugen og Odd Ingar Skei.

Veterinæren er bondevenn på Jæren.
Marta Dagestad Undheim, veterinærkona som er som ei sol for landbruket. Ho er flittig brukt av jornalister som treng nogen svar . Ei dame med mange jern i ilden,og alltid eit smil på lur. Time Bondelag setter stor pris på det hu representerer og gjer, og utnemner ho til ein verdig bondevenn.

 

 

 

 

 

 

 Olav Tryggvason er en sann bondevenn
Trønderne tenker stort, og utnevnte sjølveste Olav Tryggvason til bondevenn.  

Telemark Bondelag sine Bondevener
Åtte av Telemark Bondelag sine nye bondevener:Tre av dei er politikarar, tre er kokkar og to er landbruksvikarar. Ei flott samling Bondevener som vi er stolte av å ha med på laget!

Se også vår egen side Bondevenn.no