Generalsekretær Per Skorge, arkivfoto: Eivor Eriksen.- Mattilsynet må følge opp anbefalingene fra Vitenskapskomiteen for mattrygghet i regelverket sitt og i kontrollvirksomheten, understreker generalsekretær Per Skorge i Norges Bondelag.

Godt regelverk og tilstrekkelig kontroll

- Jobben som vitenskapskomiteen gjør er avgjørende for å sikre dette. Det er derfor viktig at denne type vurderinger blir gjort løpende. Forbrukeren avhengig av at matmyndighetene sørger for et godt regelverk og tilstrekkelig kontroll av maten, sier Skorge.

Avhengig av forbrukernes tillit

 Generalsekretær Skorge understreker at trygg mat er fundamentet for norsk matproduksjon. - Vi er som bønder, helt avhengig av at forbrukeren har tillit til maten vi produserer. Norsk mat er og skal være en kvalitetsgaranti for forbrukeren, sier han og uttrykker tilfredshet over at ny kunnskap blir tatt i bruk for å sikre at maten er trygg.

God oversikt

- Alle partier av norsk matkorn blir analysert for mykotoksiner. Vi har derfor god oversikt over situasjonen og har de nødvendige systemer for å sikre at regelverket følges opp, sier generalsekretær Per Skorge.

God agronomi avgjørende

Mykotoksiner i korn kan reduseres gjennom god agronomi. Eksempler på tiltak som reduserer innholdet av mykotoksiner, er: vekstskifte, pløying slik at halmrester blir tildekket, valg av kornsorter som tåler fuktig klima og høsting av kornet straks det er modent.

Les: