- Patent på planter begrenser bønders frie bruk av såfrø fra egen avling og gjør det forbudt med videre planteforedling. Dermed utgjør patent på liv en alvorlig trussel mot matsikkerheten. Monopolrettighetene patenter gir, har bidratt til at en håndfull multinasjonale selskaper nå dominerer verdens såfrømarked slik at de kan diktere hvilke såfrø som blir solgt til hvilken pris, sier Bell Batta Torheim, rådgiver i Utviklingsfondet.

I 2004 ble EUs patentdirektiv til store protester innført i Norge. Justis- og beredskapsdepartementet hadde forslag til endringer av patentloven ute på høring i fjor høst, men la opp kun til noen kosmetiske endringer.  Før sommeren vil Stortinget behandle saken.

- Stortinget får snart «patent på liv» på sitt bord igjen. Derfor ønsker vi å invitere politikerne til debatt. Hva har vi oppnådd med å tillate patent på planter og dyr? Hvor går veien videre? Dette er viktige spørsmål som vi trenger en brei samfunnsdebatt om, avslutter Bell.

Paneldeltakere:

  • Bell Batta Torheim, rådgiver i Utviklingsfondet og medlem av Bioteknologinemnda
  • Lars Peder Brekk, Stortingsrepresentant for Senterpartiet
  • Stefan Heggelund, Stortingskandidat for Høyre
  • Alf Holmelid, Stortingsrepresentant for SV
  • Inga Kaasen, partner i advokatfirmaet Grette
  •  
  • Ordstyrer: Regine Andersen, daglig leder av Oikos-Økologisk Norge

Se arrangementet på facebook: http://www.facebook.com/events/480495932017035/

Møtet finner sted på Litteraturhuset i Oslo i dag, mandag 8. april med start kl. 1700.