Formålet med avtalen er at samarbeidet skal bidra til kunnskapsøkning og til å fremme åpenhet om psykisk helse blant Generalsekretær Per Skorge, Norges Bondelag.Bondelagets medlemmer og samarbeidspartnere.

Innholdet i avtalen

I avtaleteksten heter det at:

  • Partene skal fremme hverandres arbeid - og invitere hverandre i de sammenhenger der det er naturlig.
  • Partene skal møtes jevnlig forå diskutere arenaer for samarbeid.
  • Partene skal holde hverandre oppdatert om aktuelle saker.

Sørge for at smilet fortsatt sitter løst

 

-Kunnskapsoppbygging og åpenhet rundt psykisk helse blir viktigere og viktigere i en bondehverdag der stadig flere merker et økende press, ikke bare i form av en vanskelig økonomisk hverdag, men også større grad av ensomhet og et tynnere, faglig miljø. Målet er å forebygge og sørge for at smilet hos bonden fortsatt sitter løst, sier generalsekretær Per Skorge i Norges Bondelag.