Nyheter

Fylkesutvalet vil behalde konsesjonslova og buplikta

Fylkesutvalet i Møre og Romsdal.

Fleirtalet i fylkesutvalet i Møre og Romsdal går mot å fjerne konsesjonsregelverk og buplikt slik Landbruks- og matdepartementet foreslår. Eit mindretal på fire frå Høgre og Frp stilte seg bak departementets forslag.

Bondelaget viste støtte til pelsdyrnæringa

Møre og Romsdal Bondelag viste sin støtte til pelsdyrnæringa ved å besøke pelsdyroppdrettere i Norangsdalen, dagen etter at dokumentarfilmen ”Pels” ble vist på norske TV-skjermer. Jetmund Øye og faren Svein Arne Øye viderefører ei næring med lange tradisjoner i dalen. Gode resultater krever nøyaktighet og flid i produksjonen, påpeker Svein Arne. Det vil si godt dyrestell.

Tidenes grundigste studie av Rauma-landbruket

51 prosent av bøndene i Rauma ser det som sannsynlig at de vil redusere eller avvikle drifta de neste 10 årene, 29 prosent vil ha drifta som nå og 29 prosent ønsker å øke sin produksjon. Mest begrensende faktorer for økt produksjon er tilgang til jord og driftsbygning.

Fylkesrådmannen vil behalde konsesjonslova og buplikta

Fylkesrådmann i Møre og Romsdal, Ottar Brage Guttelvik (biletet), går mot å fjerne konsesjonsregelverk og buplikt slik Landbruks- og matdepartementet foreslår. Saka kjem opp i fylkeskommunen sitt regional- og næringsutval 2. desember og i fylkesutvalet 8. desember.

Regnskapsførere samlet til tema- og skattekurs i Molde

Over 100 ansatte ved regnskapskontor i fylket som har samarbeid med Bondelaget har denne uka vært samlet på Hotell Alexandra i Molde til det årlige tema- og skattekurset. Programmet ga de ansatte nyttig og viktig oppdatering på sentrale skatterettslige og regnskapsfaglige områder.

100 år med bondehistorie i Surnadal

Surnadal bondelag er 100 år. Det markeres med jubileumsbok - og jubileumsfest i Bondehuset lørdag 15. november. Det er ei imponerende historiebok Surnadal Bondelag og redaktør for jubileumsboka, Sverre Hatle, nå har lagt ut for salg i lokale butikker.

Inspirerende ledermøte på Stranda

Ledermøte i Møre og Romsdal Bondelag 2014 på Stranda.

70 tillitsvalgte fra lokallagene og fylkeslaget, gjester og innledere deltok på det årlige ledermøtet i Møre og Romsdal Bondelag fredag 7. og lørdag 8. november, som i år var lagt til Stranda.

Sylvi valgte sofaen

- Hun kom, snakket og forsvant. Landbruksministeren valgte sofaen framfor å lytte til næringa og bygdefolket. Det skriver organisasjonssjef i M&R Bondelag, Arnar Lyche, i et leserinnlegg i etterkant av Oksvik-konferansen i Ørskog samfunnshus lørdag 1. november - i Sylvi Listhaugs hjemkommune.

Våre samarbeidspartnere