Nyheter

Velkommen til samling for unge bønder

Nortura, Felleskjøpet, TINE og Bondelaget i Møre og Romsdal inviterer til samling for unge bønder på Håholmen Havstuer i Averøy fredag 29. og laurdag 30.januar 2016. Målet med samlinga er å inkludere nye bønder i landbruksfamilien, og samtidig formidle nyttig kunnskap om næringa og det å vere bonde.

Møte om konsesjonsloven - hvem skal eie matjorda?

Møre og Romsdal Bondelag inviterer mandag 11. januar kl. 10.30-15.00 til åpent møte på Alexandra Hotell i Molde om konsesjonsloven med fokus på hvem som skal eie matjorda.

Vil fjerne dato for krav av løsdrift

Styret i Møre og Romsdal Bondelag foreslår at dato for krav om løsdrift fjernes, og det blir tillatt å drive videre i eksisterende båsfjøs så lenge båsfjøset er i forskriftsmessig stand.

Optimisme for sauehaldet

(DRIVA): Færre tap til rovdyr fører til gryande optimisme i sauenæringa. Endeleg ser det ut som det går an å satse litt på sau. Både Ola Kvendset og Oddvar Mikkelsen har bestemt seg for å fortsette – Ola er leiar i Todalen Bondelag og Oddvar er i styret til Møre og Romsdal Bondelag. Dei er innstilt på å kjempe for sauen.

Støtt opp om HV11!

Det er med stor bekymring at Møre og Romsdal Bondelag ser på planene om å legge ned HV11, lokalisert til Setnesmoen i Rauma. Som matprodusenter er vi også en del av det norske totalforsvaret ved at vi har forpliktet oss til å opprettholde matvareberedskapen i en krisesituasjon.

– Låner bondeargumenta

(SUNNMØRSPOSTEN): Gardbrukar og leiar i Hjørundfjord Bondelag, Knut Hustad, synest det snodig å sjå at industritoppar i ytre strøk no vil ha skjerming mot internasjonal konkurranse – og dermed prisvern. – Dette har jo vore kronargumenta våre i jordbruksforhandlingane, men utan noko som helst forståing frå industrihald, beklagar Hustad.

Gangstad ny ordfører i Midsund

Styremedlem i M&R Bondelag, Odd Helge Gangstad, ble 2. oktober valgt til ny ordfører i Midsund. Gangstad går med det ut av fylkesstyret i Bondelaget. Oddvar Mikkelsen, Surnadal, rykker opp som nytt styremedlem, mens Vegard Smenes, Averøy, blir fast møtende som første vara.

Reiser debatt om NLR-omorganiseringa

Nestleiar i M&R Bondelag, Gunnhild Overvoll, seier i eit intervju med bladet "Bondevennen" at ho gjerne skulle sett at fylket Møre og Romsdal kunne samle seg under ei rettleiingsteneste. Fylkesmannen oppmodar bøndene sine organisasjonar til å samarbeide betre lokalt og regionalt.

Levende Landbruk – Midtnorsk Landbrukskonferanse

Organisasjonene i landbruket i Midt-Norge trommer sammen til felles møte og kursdager på Scandic Hell, Stjørdal, 12. og 13. november. Det ventes opp mot 500 tillitsvalgte og vanlige bønder disse to dagene til det Midtnorsk Samarbeidsråd først kalte bondestevne, men nå har fått navnet Levende Landbruk – Midtnorsk Landbrukskonferanse.

- Bøndene må bevare tilliten i folket

- Det hjelper ikke om Bondelaget har all verdens påvirkningskraft inn mot myndighetene, hvis folk flest snur norsk landbruk ryggen, sa Kari Gåsvatn på fagseminaret på Dyregod-dagane. Det kan fort skje hvis ”sannheter” som presenteres blir avslørt som usanne. For eksempel idyllen på melkekartongen. At den ikke stemmer med virkeligheten.

Jordvern: - Nei til bit for bit

(ROMSDALS BUDSTIKKE): Kampen for den mest produktive matjorda, trappes opp. – Vi frykter at den beste matjorda tas bit for bit, sier Pål Farstad i Venstre. Sist uke var Farstad i Rauma. og diskuterte jordvern med Stig Brøste og Anders Øverbø fra Bondelaget.

Fagseminar om myrdyrking, Bondelag og Listhaug

M&R Bondelag, Landbruk Nordvest og NIBIO (tidligere Bioforsk) inviterer til fagseminar under Dyregod-dagane på Batnfjordsøra lørdag 5. september. Det blir først en sekvens om myrdyrking og klima. Deretter settes landbrukspolitikken under lupen ved at kommentator i Nationen, Kari Gåsvatn, tar for seg temaet ”Folk ser ikke forskjell på Bondelaget og Listhaug”. Stortingsrepr Pål Farstad (V) og Tingvoll-ordfører Peder Hanem Aasprong (Sp) gir kommentarer til hennes innlegg.

Vellykket da Fræna-bønder åpnet gardene

Fræna Bondelag hadde full klaff med både oppmøte og vær da de arrangerte Åpen Gard på to nabogarder i Malmedalen søndag 30. august. Godt over 500 besøkende fant veien til arrangementet.

Populært med Åpen Gard på Vestnes

Over 400 besøkende fant veien til Åpen Gard-arrangementet som Vestnes Bondelag arrangerte på Øverås søndag 23. august med Søren Johan, Anna og Anette Øverås på Åsvin som vertskap.

Velkommen til Åpen Gard på Vestnes og i Fræna

Også i år åpner bønder i Møre og Romsdal grinder og fjøsdører, og inviterer publikum til Åpen Gard for å bli kjent med folk, dyr, gardsdrift og tradisjonelt landbruk. Hele familien får en spennende og annerledes dag. Søndag 23. august er det Åpen Gard på Øverås i Vestnes og søndag 30. august i Malmedalen i Fræna.

Jordvernkonferanse på Gjermundnes

Landbruksmuseet, med styreleder Kolbjørn Gaustad i spissen, var initiativtaker og hovedarrangør da Møre og Romsdals første jordvernkonferanse ble avviklet på Gjermundnes 13. juni. Medarrangører av den godt besøkte konferansen var fylkesbondelaget, fylkesmannen og landbruksskolen.

Aktive møringer på Bondetinget

Det var en aktiv delegasjon fra Møre og Romsdal som deltok på ”Bondetinget” på Lillehammer 10. og 11. juni sammen med over 200 andre delegater og gjester, deriblant landbruks- og matminister Sylvi Listhaug. Oddveig Gikling-Bjørnå, Sunndal, ble nytt styremedlem, og Arne Magnus Aasen, Tingvoll, ble gjenvalgt i styret i Norges Bondelag.

- Vi må ta vare på samdriftene

- Samdrifter har ei nøkkelrolle i områder der det er langt til neste gårdsbruk. Slik som der jeg bor, i Midsund. Vi må ta vare på samdriftene, sa styremedlem i Møre og Romsdal Bondelag, Odd Helge Gangstad, på Bondelagets årsmøte. Han tok til orde for fjerning av dokumentasjonskravet til samdrifter.

Ber om ekstraordinære tiltak om lausdriftskravet

Mjølkebonde Vegard Smenes frå Averøy tok i generaldebatten på Bondelagets årsmøte til orde for at det vert oppretta eit forskingsprosjekt som samanliknar lausdriftsfjøs med båsfjøs med tanke på dyrevelferden. Og ni fylkesleiarar ber om ekstraordinære løysingar som kan sikre fornyingstakta i mjølkeproduksjonen fram mot kravet om lausdrift.

- Det beste vi kunne få til

- Jordbruksavtalen forbedrer bondens inntekt, men veksten er mindre enn for andre grupper. Svært viktig for Bondelaget er at regjeringa går tilbake på et forslag som ville bidratt til økt sentralisering av melkeproduksjonen. Det var det beste vi kunne få til med dagens blåblå regjering, oppsummerer leder i Møre og Romsdal Bondelag Inge Martin Karlsvik.

- Overraskende og provoserende

- Statens tilbud i årets jordbruksforhandlinger er provoserende og overraskende lavt, sier fylkesleder i Møre og Romsdal Bondelag, Inge Martin Karlsvik. Tilbudet som ble lagt fram 5. mai tar ikke hensyn til Stortingsflertallets signaler fra oppgjøret i fjor. Karlsvik tror det blir særdeles krevende å få til en avtale. Faglagene vil nå bruke de nærmeste dagene til å studere tilbudet grundigere.

Mer matproduksjon på norsk jord

- Hvis regjeringa for alvor vil øke norsk matproduksjon, bør årets krav fra jordbruket være lett å innfri, sier leder i Møre og Romsdal Bondelag, Inge Martin Karlsvik. Hele landet må brukes, og alle bønder få mulighet til å satse.

Mye likt med Troms

Landbruket i Troms har mye likt med Møre og Romsdal. Mange av de samme utfordringene og struktur, men med noe annet klima enn her i fylket. Det fikk styret i Møre og Romsdal Bondelag både se og høre på sitt todagers besøk i Troms og møte med styret i Troms Bondelag.

Temamøte i Ørsta om rekruttering

Tysdag 28. april frå kl 10 til kl 14 arrangerer Bondelaget og Ørsta kommune temamøte om rekruttering i landbruket på rådhuset i Ørsta. Møtet er ope for alle, men rettar seg særleg mot bønder over 55-60 år samt personar som er ute etter å kjøpe landbrukseigedom.

Bønder rister på hodet over mosjonskrav

(NRK MØRE OG ROMSDAL): Januar 2014 ble det bestemt at all storfe i løpet av sommerhalvåret skal ha en sjanse for fri bevegelse og mosjon på beite i minimum åtte uker. Fredag arrangerte Møre og Romsdal bondelag et møte mellom bønder og Mattilsynet for å prøve finne gode løsninger på utfordringene som reglene gir.

Må unngå negative irreversible endringer

Møre og Romsdal Bondelag sier i uttalen til årets jordbruksforhandlinger at prinsippet med kronemessig lik utvikling med andre næringer må videreføres, og at gapet til en viss grad skal tettes. Og å unngå negative irreversible endringer, som endringer i overordnede lover, forskrifter og omsetningsregioner, må prioriteres. Ikke minst må kanaliseringspolitikken opprettholdes.

Nyttig samråd med Arbeiderpartiet i Midt-Norge

Det var god stemning og forståelse mellom partene da Bondelagene og Arbeiderpartiet i Midt-Norge møttes til regionmøte i Rindal 16. mars.

Rauma Bondelag kåret til Aktivt Lokallag

(12.03.2015) Rauma Bondelag ble på fylkesårsmøtet i Molde 7. mars kåret til Aktivt Lokallag i Møre og Romsdal Bondelag. Fylkesleder Inge Martin Karlsvik overrekte vandrepremien, trekofferten, til leder i Rauma Bondelag, Anders Øverbø og nestleder Stig Brøste.

Norge trenger bonden

(08.03.2015) Inge Martin Karlsvik, Eide, ble gjenvalgt som fylkesleder og Gunnhild Overvoll, Stranda, ble valgt til ny nestleder. Fylkesårsmøtet i Møre og Romsdal Bondelag 6. og 7. mars vedtok to uttaler – om framtidas matproduksjon og Norge trenger bonden.

Bekymret for irreversible endringer

(08.03.2015) Fylkesleder Inge Martin Karlsvik var i sin tale på årsmøtet lørdag bekymret for endringer i konsesjonsloven, boplikta og priskontrollen og driveplikta. - Her snakker vi om irreversible endringer som er alvorlige for landbruket slik vi kjenner det i dag. Listhaug er mer bekymret for om de som skal ut av næringa skal få godt nok betalt ved å selge hyttetomter og spekulere i arealene sin alternativverdi, enn hun er bekymret for de som vil drive med matproduksjon, og de som ønsker seg inn i næringa, sa Karlsvik.

Stor interesse for konferansen ”Norsk mat på bordet?”

(03.03.2015) Det er stor interesse for næringskonferansen om ”Norsk mat på bordet?” fredag 6. mars kl. 10.00-16.16 på Scandic Seilet Hotell i Molde - møteplassen der ”hele” landbruket samles til dialog og inspirasjon. Det er ventet nærmere 200 deltakere, og fortsatt er det mulig å melde seg på.

Vellykket møteserie om sunt bondevett og mental trening

Møteserien om hvordan stress kan forebygges og håndteres som Møre og Romsdal Bondelag og Norsk Landbruksrådgiving HMS (Landbrukets HMS-tjeneste) arrangerte samlet til sammen nærmere 100 deltakere på Sjøholt, Molde og Surnadal.

Må gjere det lønsamt å bruke lokalprodusert fôr

Politikarane i fylkesutvalet seier i uttalen til årets jordbruksoppgjør at for å få til at matproduksjonen i Norge skal aukast for å halde tritt med folketalsveksten, må ein utnytte arealressursane i heile landet. Landbrukspolitikken må difor tilpassast regionale tilhøve, og gjere det lønsamt å bruke lokalprodusert fôr framfor importerte fôrråvarer.

Uroa over forgubbing i landbruket

(NRK MØRE OG ROMSDAL): Snittalderen på bonden i Møre og Romsdal er no 52 år. Ofte er den som overtar nærare 40 år. Anne Berit Løset, landbruksdirektør i fylket, seier det går seint med å få yngre krefter inn i landbruket. Per Eldar Nakken leiar Bondelaget sitt prosjekt «Fortsatt gardsdrift» og er uroa for at snittalderen på bøndene aukar.

Våre samarbeidspartnere