De fem som stilte opp i intervjuet med journalist Gunnar Sandvik (t.v.) var Vegard Smenes, Averøy, Tor Olav Hanset, Nesset, samboerparet Ingunn Torvik og Rolf Kristian Blekken, Gjemnes og Gunn Marit Musgjerd, Sunndal. I tillegg ble nestleder i Møre og Romsdal Bondelag, Anne Katrine Jensen, intervjuet. (Foto: Arild Erlien).

Introduksjonen før sendinga på NRK-radio Møre og Romsdal fredag ettermiddag var denne: Mange unge bønder er i tvil om det er rett å satse nå. Grunnen er en ny og mer uforutsigbar landbrukspolitikk fra regjeringa. Et trettitalls unge potensielle bønder er samlet i Molde nå i helgen for å bygge nettverk og få motivasjon. Møre og Romsdal Bondelag ser at gjennomsnittsalderen er høy, og med en ny regjering - som vil endre landbrukspolitikken - er det mye å snakke om.

Klikk her før å høre lydfila på fem minutter med intervjuene i NRK fredag 31. januar