Tirsdagens markering er den største og det mest kraftfulle Bondetoget i Oslo siden 1987. Opptoget for norsk landbruk og norsk matproduksjon skulle i følge Norges Bondelags registreringer og påmeldinger samle 4000 personer. Men Oslo politidistrikt anslo at bondetoget svulmet etter hvert opp og fikk tilslutning fra 6000 mennesker gjennom Oslos bygater.

Bakgården i Landbrukets Hus var mer enn full da bønder fra hele landet samlet seg. Her var det program med oppvarming, appeller, allsang og underholdning. Bondelagsleder Nils T. Bjørke satte toget i bevegelse fra Landbrukets Hus via Youngstorget, Akersgata, Karl Johan til Stortinget.

I det timeslange programmet foran Stortinget var det underholdning av Odd Nordstoga og Aasmund Nordstoga, appeller fra bønder og støttespillere. Også landbruksminister Sylvi Listhaug talte til demonstrerende bønder og bondesympatisører utenfor Stortinget.

Bønder fra omtrent alle kommuner i Møre og Romsdal var representert med plakater i toget. Hele 18 elever fra landbruksskolen på Gjermundnes deltok i bondetoget.

Her er bildeglimt fra markeringa i Oslo tirsdag 20. mai:

Bildet over og under: 18 elever fra Gjermundnes landbruksskole deltok (Foto: Arild Erlien).

Nestleder i Ørskog Bondelag, Eli Sjåstad er nabo og slektning med landbruksminister Sylvi Listhaug, og var etterspurt intervjuobjekt under markeringa i Oslo (Foto: Arild Erlien).

Ungdommer fra Aure var med sine fedre på Oslo-tur, og ble intervjuet av NRK (Foto: Arild Erlien).

Ørstinger og voldinger på Oslo-tur. Fra venstre: Odd Bjarne Bjørdal, veterinær Åsmund Orten, Arne Rekkedal, Gunnhild Foldal, Oddhild Saure og Erlend Koppen. (Foto: Arild Erlien).

Fra venstre: Ivar Normann Heggen, Valldal, Jørn Harstad, Gjemnes, Bente Bjerkeset Solenes, Gjemnes og Odd Helge Gangstad, Midsund (Foto: Arild Erlien).

Rauma-bøndene fra venstre: Anders Øverbø, Iver Marius Kleiva, Øyvind Karlsen Heinåli og Stig Brøste (Foto: Arild Erlien).

Fra venstre: Inge Brønstad, Rindal, Ole Marvin Aarstad, Nesset, Ståle Ansnes, Todalen, Ivar Myklegard, Rindal, Torgrim Furuhaug, Rindal og Marte Halvorsen, Halsa. (Foto: Arild Erlien).

Vestnes-bønder på Oslotur. Fra venstre: Grete Misfjord, Anette Øverås, Birgitte Forshaug, Johanne Sellereite og Anders Skavnes (Foto: Arild Erlien).

Bønder fra Haram: Fra venstre: Kyrre Rogne, Ola Einar Flem, Synnøve Rogne Haram, Jarl Inge Haram, Birgit Oline Kjerstad og Anne Kristine Haram (Foto: Arild Erlien).