Sunnmørsposten 10. mai - klikk herHer er hele leserinnlegget:

Feilslått landbrukspolitikk fra Sylvi Listhaug

I Sunnmørsposten 10. mai slår Ålesunds største melkebonde Rolf Ole Humblen fast at Sylvi Listhaug ikke vil ha bønder som han. Med 16 melkekyr havner han langt under landbruksministerens mål om storbruk. Knutegarden ytterst på Humbla har vært i slekta i over 200 år. - Med den tilgangen på jord vi har, er det ikke mulig å utvide drifta særlig mye. Det er ikke plass til storfjøs her, oppsummerer ålesundsbonden.

NRK Møre og Romsdal 8. mai - klikk herNRK Møre og Romsdal hadde nylig TV- innslag fra fjellgården til Pål Svisdal i Sunndal. Etter 440 års drift på garden frykter han at han blir den siste bonden i Svisdalen. Selv om Pål Svisdal driver jorda på alle de 4 gardene i bygda, blir han liten med sine 300 sauer og 13 melkekyr. Sønnen har sagt han vil overta, men Pål er redd det ikke blir slik. -Jeg frykter det ikke blir mulig å leve av denne gården, konkluderer fjellbonden.

Begge bøndene representerer et stort antall bønder i vårt fylke. De er glade i yrket sitt og brenner for landbruket, men de ser klart at deres levemåte er truet. I tilbudet til norske bønder foreslår regjeringen å redusere landbruksoverføringene over statsbudsjettet, samtidig som de vil stimulere til enda større gardsbruk. Bare 10 prosent av gardsbruka i Møre og Romsdal samsvarer med idealet til regjeringen ved at de har 50 melkekyr eller mer. Over 800 bruk vil bli rammet av det dårlige tilbudet ved at de får negativ inntektsvekst, og disse står for om lag 80 prosent av produksjonen.

Fylkesleder i M&R Bondelag, Inge Martin KarlsvikØkt inntekt for bonden er ikke et mål i seg selv, men et virkemiddel for at samfunnet skal nå sine mål. Og politikerne vil ha økt matproduksjon. Blant annet understreker en samlet næringskomité på Stortinget at norsk landbruk skal ha fokus på økt matproduksjon med intensjon om økt selvforsyning.

Vår evne til selvforsyning av mat er direkte koblet til hva matjorda kaster av seg. Både som mat direkte og som fôr til husdyra. Vi vet at stadig mer verdifull jord går ut av produksjon og at avkastningen fra norske jordbruksarealer minker. Samtidig øker antall munner som skal mettes. Resultatet er at selvforsyningsgraden i Norge er sunket til 35 prosent. Sett i forhold til politikernes mål går utviklingen i stikk motsatt retning. Da må det være feilslått landbrukspolitikk å redusere inntektsmulighetene for det store flertallet av våre bønder.

Inge Martin Karlsvik, fylkesleder i Møre og Romsdal Bondelag