Bonden har verdens viktigste yrke, sa årsmøtet i Bondelaget, her leder i Surnadal Bondelag, Oddvar Mikkelsen (t.v.), styremedlem i Averøy Bondelag, Vegard Smenes og lederi Smøla Bondelag, Odd Harald Solheim i samtale med nestleder i Norges Bondelag, Brita Skallerud (Foto: Arild Erlien).Rekruttering og norsk mat på bordet var sentrale temaer på fylkesårsmøtet som ble holdt i Molde 7. og 8. mars, og samlet nærmere 80 utsendinger og gjester frå hele fylket.

Her er de to uttalene som ble vedtatt av utsendingene på fylkesårsmøtet:

 

UTTALE 1: Rekruttering

Bonden har verdens viktigste yrke. Uten bønder blir det ingen matproduksjon. Og verden trenger mer mat!

Om lag 20 prosent av bøndene i Møre og Romsdal er over 62 år og snittalderen ligger godt over 50.

Årsmøtet samlet nærmere 80 utsendinger og gjesterBygdeforskning slår fast i sin trendundersøking at bare 46 prosent av bøndene i Møre og Romsdal vil råde barna til å ta over bruket.

Med andre ord – vi har et krevende utgangspunkt. Men skal vi greie å nå mål om økt norsk matproduksjon må vi ha rekruttering. Hva skal til for at ungdommen vil satse i landbruket? Landbruket er langsiktig. En investering i bruksutbygging skjer minst i et 20 års perspektiv og krever forutsigbare rammevilkår for næringa. Tidsperspektivet går langt ut over fireårsperioden til den sittende regjering.

Redaksjonsnemnda i arbeid, f.v. Bente Bjerkeset Solenes, Gjemnes, Trond Malmedal, Fræna, organisasjonssjef Arnar Lyche og Lars Helge Skarbø, Stranda (Foto: Arild Erlien).Det er helt nødvendig med en brei politisk enighet, på tvers av partier, om å legge til rette for økt rekruttering i landbruket. I tillegg til forutsigbarhet, kreves det velferdsordninger, arbeidsinnsats og inntjening på linje med resten av samfunnet. Får vi en situasjon framover der ingen vil forplikte seg og alt for mye blir avhengig av tilfeldig og kortsiktig politikk, vil ungdommen velge enklere levemåter med mindre risiko. Resultatet blir investeringstørke i landbruket, nedlagte gårdsbruk og redusert norsk matproduksjon.

 

UTTALE 2: Norsk mat på bordet?

For å Fra venstre: Æresmedlem i M&R Bondelag, Guttorm Kjelsvik, Vestnes, leder i M&R Sau og geit, Odd Bjarne Bjørdal, Ørsta og nestleder i Norges Bondelag, Brita Skallerud (Foto: Arild Erlien).nå målet om økt norsk sjølforsyning må vi styrke jordvernet for å sikre matjorda til produksjon av god og trygg mat i Norge til kommende generasjoner. Det er kun 3 prosent av arealet i Norge som er matjord, og halvparten av dette er egnet til korndyrking.

Men det er ikke nok med effektivt jordvern. Den største avgangen av dyrka jord skyldes ikke nedbygging, men at jorda ikke lenger blir drevet. Tall fra Statens landbruksforvaltning viser nedgang i jordbruksareal i Møre og Romsdal på om lag 50 000 dekar siste 10 år. Det tilsvarer omtrent alt jordbruksareal i Fræna kommune. Hvis vi skal øke matproduksjonen på norske Fra venstre; Odd Arne Lien, Frei BL, Marte Halvorsen, Halsa BL, Konrad Johan Kongshaug, Averøy BL, æresmedlem Gunnar Wentzel, Molda, Anders Øverbø, Rauma BL, Ronny Halås, Eide BL og Per J. Løvik, Gossen BL (Foto: Arild Erlien).ressurser må vi snu denne dramatiske utviklingen og høste gode avlinger på all dyrka marka. Men dette vil ikke skje hvis det ikke er mulig å hente en næringsmessig økonomisk gevinst for dette arbeidet. Det må derfor bli mer lønnsomt for bonden å ha god drift på matjorda.

 

Les også:

Fylkesleders tale – klikk her

Gjenvalg til styret – klikk her

 

220 deltok på konferanse

Næringskonferansen som ble holdt i forkant av fylkesårsmøtet på dagtid fredag om Norsk mat på bordet samlet rekordstore 220 deltakere, som var bønder, rådgivere, forvaltning, politikere og andre som har et varmt hjerte for lokal matproduksjon og norsk mat på bordet. Konferansen ble den gode møteplassen der ”hele” landbruket i Møre og Romsdal samlet seg til dialog og inspirasjon.

Politikerpanelet på næringskonferansen 7. mars: F.v. stortingsrepresentantene Elisabeth Røbekk Nørve (H) og Pål Farstad (V), fylkesordfører Jon Aasen (Ap), stortingsrepresentantene Jenny Klinge (Sp) og Rigmor Andersen Eide (KrF), fylkesleder Frank Sve (Frp), (Foto: Arild Erlien) Bakteppet er at den nye regjeringa har varslet store endringer i landbrukspolitikken. For å øke matproduksjonen må vi effektivisere, liberalisere og forenkle, er det nye politiske hovedbudskapet.

De mange i salen fikk høre om landbruket under ny politisk kurs, tanker om jordbruksoppgjøret 2014 og hvordan vi kan øke den norske matproduksjonen på norske ressurser. Lokale matprodusenter ga meget gode beskrivelser på situasjonen sett fra grasrota, som var Sunndalspotet, fersk melkeprodusent Gunn Sissel Gjersvik i Fræna, svineprodusent Jan Edvin Hoem i Gjemnes, geitebonde Jostein Sande i Norddal, sauebonde og direktør ved Bioforsk Økologisk, Kristin Sørheim i Tingvoll og melkeprodusent Harald Mork i Averøy.

Konferansen ble avsluttet med en god politikerdiskusjon om norsk mat på bordet. Politisk redaktør i Nationen, Kato Nykvist, beskrev først det han kalte ”før oppgjørets time – en politiske triller i mange deler”. Deretter slapp han til fylkesleder Frank Sve (Frp), fylkesordfører Jon Aasen (Ap) og stortingsrepresentantene Elisabeth Røbekk Nørve (H), Rigmor Andersen Eide (KrF), Jenny Klinge (Sp) og Pål Farstad (V).

Omtale fra næringskonferansen kommer som egen sak senere.

Nærmere 220 personer fylte bankettsalen på Hotell Alexandra i Molde på næringskonferansen 7. mars (Foto: Arild Erlien).