Valgnemnda skal innstille på nytt fylkesstyre til årsmøtet i mars. Til årets årsmøte er det fleire verv som er på val. Dette er:
- Leiar
- Styremedlem
- Styremedlem
- Vara til styret
- Vara til styret
- Ordfører i årsmøtet
- Vara til valnemnda

For å få ein organisasjon som arbeider effektivt til det beste for næringa i ei utfordrande tid treng vi dyktige, kompetente og engasjerte tillitsvalgte som utfyller kvarandre best mogleg. Desse folka finner ikkje valnemnda av seg sjølv. Vi treng hjelp frå grunnfjellet i organisasjonen. Innspelet deira er derfor veldig viktig.

Ønskjer du å foreslå nokon valnemnda skal ta ein prat med, eller ønskjer du å stille til val sjølv?
Ta kontakt med Mathias Berstad Malmgren på mathias.berstad.malmgren@bondelaget.no.