Olav Håkon er 52 år og gårdbruker i Aure der han driver med melkeproduksjon. Han har også vedproduksjon og produserer energi med solkraft. I tillegg leier han ut båtplasser og lager.

Olav Håkon har en allsidig bakgrunn både fra yrkes- og organisasjonslivet. Han har hatt mange tillitsverv både lokalt, regionalt og nasjonalt. Av tyngre verv i landbruket kan nevnes styreleder i Nordmøre og Romsdal Felleskjøp, nestleder i Norske Felleskjøp og styremedlem i Nortura.

Når vi utfordrer Olav Håkon på hva han ønsker å jobbe for i nytt verv, får vi følgende svar:

Jeg ønsker å bidra til at stortinget og regjeringen når målet om økt norsk selvforsyning. Der vi i vårt fylke tidligere har tapt andeler av den norske produksjonen, bør vi nå stå på for å øke vår andel av jordbruksproduksjonen. Ressursene har vi, og vi kan produsere mer mat bare vi får levelige rammebetingelser som passer fylkets varierte landskap og naturforhold.

Dersom kunnskapsbaserte rammebetingelser legges til grunn, vil landbruket være en viktig bidragsyter i overgangen til fornybarsamfunnet. Dette og bondeøkonomi vil være viktig for Møre og Romsdal Bondelag fremover.

Vi går og inn i en sterk omstilling fra fossil energibruk, over i fornybar energiproduksjon og bruk der vi i landbruket har store muligheter. Jordbruket bør drives i et evighetsperspektiv. Dette er spennende og viktige tema som jeg er opptatt av.

Vi ønsker Olav Håkon lykke til i vervet som fylkesleder.

Kontakt Olav Håkon på telefon:  900 15 888, og epost olav@ulfsnes.com.