Møre og Romsdal Bondelag

Fylkesleiar

Konrad Kongshaug

Organisasjonssjef

Arnar Lyche

Rådgjevar

Arild Erlien

Rådgjevar (50%)

Atle Frantzen

Rådgjevar (50%)

Rose Bergslid

Våre samarbeidspartnere