Landbrukskonferansen er en årlig konferanse arrangert av Møre og Romsdal Bondelag, Statsforvalteren i Møre og Romsdal og Møre og Romsdal Bonde- og Småbrukarlag. Temaet for årets konferanse var matproduksjon og beredskap. Vi fikk interessante foredrag fra blant annet Elisabeth Vik Aspaker fra totalberedskapskommisjonen, Bjørn Martin Ørvim som er spesialrådgiver i Riksrevisjonen, og fylkesordfører Anders Riise. 

Møre og Romsdal Bondelag er veldig glade for tydeligheten fra både Riksrevisjonen og totalberedskapskommisjonen. Bønder og matproduksjon er helt essensielt for beredskapen. Utviklingen med nedlegging av gårdsbruk og nedbygging av matjord må ta slutt. Samtidig må vi øke grøntproduksjonen, og spesielt kornproduksjonen. Her kan også Møre og Romsdal spille en rolle. Selv om fylkets naturlige forutsetninger i hovedsak legger grunnlag for grasproduksjon har vi potensiale til å dyrke korn flere steder. 

Deltagerne fikk også en god dose inspirasjon. Fjorårets vinnere av Inspirasjonsprisen, Hegelin Waldal og Audun Skjervøy viste fram den allsidige grøntproduksjonen de har på gården, illustrert med vakre bilder i alle regnbuens farger. Ola Kvendset viste hva man kan få til med god bruk av utmarkesbeite i storfeproduksjonen. 

Konferansen ble avsluttet med årets inspirasjonspris, som deles ut av Landbruksselskapet i Møre og Romsdal.
Årets pris gikk til kårfolka Karin og Robert Smenes fra Averøya, som ble nominert av sønnen sin Vegard Smenes. Han har nemlig nytt godt av foreldrenes innsats på gården. 
Kårfolk som Karin og Robert er viktige for landbruket i Norge. Som Brit Kari Hauger fra Statsforvalteren sa under prisutdelingen, – Kårfolk har erfaring og kompetanse og gir ofte ei betydelig arbeidsinnsats også etter at drifta er overført til neste generasjon.

Vi gratulerer til vinnerne!