Innovasjon Norge har nå utviklet et nettkurs som skal bidra til å finne den mest lønnsomme og effektive løsningen for deg og gården din. Slik kan du få mest mulig ut av investeringen – og en best mulig hverdag som bonde.

Kurset tar deg gjennom de nødvendige fasene på veien mot et nytt fjøs – kartlegging, planlegging og bygging – og hjelper deg med å ta de riktige beslutningene for å få mest mulig ut av investeringen.

I tillegg gir kurset deg et godt grunnlag for å søke om støtte til ressursavklaring fra Innovasjon Norge. Du kan få inntil 100 000 kroner til kartleggingsprosessen før du tar den store investeringsbeslutningen.

 

Du finner kurset her: www.innovasjonnorge.no/losdrift