Hele fylkesstyret i Møre og Romsdal Bondelag ble gjenvalgt. Foran nestleder Anne Katrine Jensen, Gjemnes og leder Inge Martin Karlsvik, Eide. Bak f.v. Odd Helge Gangstad, Midsund, Gunnhild Overvoll, Stranda, Arne Rekkedal, Ørsta og Trond Malmedal, Fræna (Foto: Arild Erlien).Det var gjenvalg av nestleder Anne Katrine Jensen, Gjemnes og av styremedlem Odd Helge Gangstad, Midsund.

Styremedlemmene Gunnhild Overvoll, Stranda og Arne Rekkedal, Ørsta, var ikke på valg til styret i år.

Også varamedlemmer til styret fikk fornyet tillit: 1.vara Trond Malmedal, Fræna, 2.vara Petter Melchior, Norddal og 3..vara Oddvar Mikkelsen, Surnadal.

Fylkesleder Inge Martin Karlsvik (t.v.) og ordfører i årsmøtet, Oddvar Tynes (Foto: Arild Erlien).Ordstyrer i årsmøtet, Oddvar Tynes, Stranda og varaordstyrar Ivar Aae, Averøy, ble gjenvalgt.

Utsendinger til årsmøtet i Norges Bondelag i juni 2014:

Arne Rekkedal, Ørsta

Gunnhild Overvoll, Stranda

Anne Katrine Jensen, Gjemnes

Odd Helge Gangstad, Midsund

Trond Malmedal, Fræna

Petter Melchior, Norddal

Varautsendinger til årsmøtet Norges Bondelag i nummerorden

1. Oddvar Mikkelsen, Surnadal

2. Vegard Smenes, Averøy

3. Tore Våde, Volda

4. Oddveig Gikling-Bjørnå, Sunndal

5. Grete Skar Misfjord, Vestnes

6. Organisasjonssjefen i M&R Bondelag

 

Valnemnda består av: (I parantes funksjonstid)::

Hans Frafjord, Vestnes (leder) (2013/2014/2015)

Geir Hole, Ørsta (2013/2014/2015)

Birgit Oline Kjerstad, Haram (nestleder) (2014/2015/2016)

Jens Kristian Eikrem, Tingvoll (2014/2015/2016)

Bente Bjerkeset Solenes, Gjemnes (2015/2016/2017)

Varamedlemmer til valgnemnda:

Søren Johan Øveraas, Vestnes

Inge Moen, Vanylven

Oddveig Gikling-Bjørnå, Sunndal

Nærmere 80 utsendinger og gjester deltok på fylkesårsmøtet i Møre og Romsdal Bondelag i Molde 7. og 8. mars (Foto: Arild Erlien)

Les også:

Fylkesleders tale – klikk her

Bonden har verdens viktigste yrke