Nyheter

Suksess med Åpen Gard i Molde og Todalen

Det var godt besøkte Åpen Gard-arrangement til Molde Bondelag og Todalen Bondelag søndag 24. august. Over 1000 besøkende fant veien til Indre Årø gard i Molde der Emilie, Svanhild og Wollert Dankert Krohn (bildet) var vertskap. I Todalen kom over 200 personer til gards i Viastua med Ola Kvendset og kårfolket Wenche og Gudmund som vertskap.

Populært med Åpen Gard i Rindal

Rindal Bondelag avviklet Åpen Gard søndag 3. august med Brit Bakken og Ola Stokke på garden Rindalsgjera (bildet) som vertskap. Over 150 store og små var innom tunet i løpet av dagen i det fine været.

Våre samarbeidspartnere