Nyheter

Fylkesmannen i utakt med landbruket

Oddvar Mikkelsen og Arnar Lyche

- Det er trist at Fylkesmannen vil sette begrensninger på utviklingsmulighetene for svært mange bønder. Det får konsekvenser for motivasjon og satsingsvilje, skriver fylkesleder Oddvar Mikkelsen og organisasjonssjef Arnar Lyche i et leserinnlegg om Fylkesmannens støtte til forbud mot nydyrking av myr.

Regnskapsførere på skattekurs i Molde

Skattekurs Møre og Romsdal

Totalt 80 ansatte ved regnskapskontor i Møre og Romsdal som har samarbeid med Bondelaget har denne uka vært samlet på Scandic Seilet Hotel i Molde til det årlige skattekurset. Programmet gir de ansatte nyttig og viktig oppdatering på sentrale skatterettslige og regnskapsfaglige områder.

Nyttig temadag om eigarskifte

Temadag eigarskifte

Det vart ein nyttig og lærerik temadag om eigarskifte for dei 45 unge og eldre bøndene som deltok på Møre og Romsdal Bondelags temadag i Surnadal laurdag 11. november. Bondelagets samarbeidsadvokat Ole Houlder Rødstøl sto for det faglege innhaldet.

Frustrasjon og forvirring om får

Oddvar Mikkelsen

- Sjølv i ei næring med overproduksjon er det behov for fornying, og ein eventuell total stans i tilskot til sauefjøs må vere kortvarig, skriv fylkesleiar i Møre og Romsdal Bondelag, Oddvar Mikkelsen, i eit lesarinnlegg.

Var samlet til ledermøte i Surnadal

Ledermøte M&R Bondelag 3. november 2017

Vel 60 tillitsvalgte fra lokallagene og fylkeslaget, gjester og innledere deltok på det årlige ledermøtet i Møre og Romsdal Bondelag fredag 3. og lørdag 4. november, som i år var lagt til Surnadal.

Melchiorgarden fekk bedriftsutviklingspris

Melchiorgarden

Styremedlem i Møre og Romsdal Bondelag, Petter Melchior og kona Torunn Ljøen på Melchiorgarden i Norddal er tildelt Bedriftsutviklingsprisen i landbruket i Møre og Romsdal 2017.

Alvorlig for mange Bondelagsmedlemmer

Myr Smøla

- Et forbud mot dyrking av myr vil begrense utviklingsmulighetene for mange av Bondelagets medlemmer, og det er svært alvorlig. I Møre og Romsdal ligger mange av de mest aktive jordbruksmiljøene i myrområder. Dette er en stor inngripen i råderetten over egen eiendom.

Akershusbønder besøkte Møre og Romsdal

Det er store ulikheter mellom landbruket i Møre og Romsdal og Akershus, og fylkeslagene har også ulikt syn på deler av landbrukspolitikken, blant annet om korn og kraftfor. Dette ble tatt opp da fylkesbondelagsstyrene møttes til felles styremøte og flere gardsbesøk i Ørsta og Volda 3. og 4. oktober.

Langreist lokalmat

Lene og Øyvind Havåg

- Det er bedre utvalg av lokalmat fra Sunnmøre på Mathallen i Oslo enn på de ti nærmeste matbutikkene våre til sammen, sier Øyvind Havåg om erfaringene fra familieprosjektet Norges Matfat, der han, kona Lene og to små barn utelukkende spiser norsk mat i ett år.

Bondelagene i Midt-Norge enige om rovviltforvaltninga

Sau på beite

- Beiteressursene må gis en langt større verdi i forvaltningsregimet, sier bondelagsstyrene i Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal. Styrene er samstemt i sitt innspill til revidert forvaltningsplan for rovvilt.

Bondelaget har møtt mange stortingskandidater

Politikerdebatt Dyregod 1. september 2017

I løpet av valgkampen har Møre og Romsdal Bondelag sammen med lokale Bondelag møtt de fleste stortingskandidatene i fylket fra partiene som idag er representert på Stortinget.

Kulturlandskapsprisen gjekk til Smøla

Kulturlandskapsprisen 2017 i Møre og Romsdal

Gardbrukarane Inger Fjærli Halse og Per Halse på Edøya i Smøla vart på Dyregod i Gjemnes 1. september tildelt Kulturlandskapsprisen 2017. Prisvinnaren var foreslått av Møre og Romsdal Bondelag.

Livlig politisk matprat på Matfestivalen

Politisk matprat Matfestivalen i Ålesund 25. august 2017

Det ble en livlig politisk matprat på Matfestivalen i Ålesund 25. august. Folk stoppet opp på St. Olavs plass og lyttet til debatten stortingskandidatene hadde om at norsk kvalitetsmat, vakkert landskap og et fremtidsrettet reiseliv er tre sider av samme sak.

Vellykket Åpen Gard i Aure

Det ble et meget vellykket arrangement søndag 27. august da Aure og Tustna Bondelag arrangerte Åpen Gard med Kari og Arve Goa på Sygården i Årvågsfjorden som vertskap med nærmere 400 besøkende.

Når sau og storfe blir valgflesk

Inngår vi i Dale og Fremskrittspartiets framtidsplaner for norsk landbruk, eller er vi kun vitne til en politiker som bruker sau og storfe på Vestlandet som valgflesk? Det skriver fylkeslederne Oddvar Mikkelsen i Møre og Romsdal Bondelag, Anders Felde i Sogn og Fjordane Bondelag og Kjetil Mehl i Hordaland Bondelag i et leserinnlegg.

Oppfyller ikkje måla i landbruksmeldinga

Oddvar Mikkelsen

Bondeorganisasjonane braut i mai årets jordbruksforhandlingar fordi statens tilbod ikkje ga rom for dei nødvendige satsingane som må til for å sikre rekruttering til næringa og for å oppfylle måla i den nye stortingsmeldinga om jordbruket. Sjølv om landbruket 26. juni vart einige med staten om ei fordeling av midlane i tråd med føringane frå Stortinget, er det ikkje i år inngått ei ordinær jordbruksavtale med staten.

Vil ha meir fleksibel handtering av RMP-datofrist

Gjødselkjøring

Styret i M&R Bondelag merkar seg at ordninga med tilskot til miljøvenleg spreiing av husdyrgjødsel har ein positiv verknad på gjødselhandtering, men ber Fylkesmannen vurdere å endre kravet slik at det kan praktiserast ein meir fleksibel datofrist tilpassa vertilhøva.

Aktive møringer på Bondetinget

Utsendinger fra Møre og Romsdal på årsmøtet i Norges Bondelag 14.-15. juni 2017

En aktiv delegasjon fra Møre og Romsdal Bondelag deltok på ”Bondetinget” i Sarpsborg 13. og 14. juni sammen med 300 andre delegater og gjester, deriblant landbruks- og matminister Jon Georg Dale fra Volda. Både Oddveig Gikling-Bjørnå, Sunndal og Arne Magnus Aasen, Tingvoll, ble gjenvalgt til styret i Norges Bondelag.

Aftenposten, Ingunn Foss og jordbruksoppgjøret

Oddvar Mikkelsen

- Det er ingen grunn til å mene at en inngripen fra Stortinget i årets jordbruksoppgjør vil svekke jordbruksforhandlingene som institusjon, skriver fylkesleder Oddvar Mikkelsen i Møre og Romsdal Bondelag i et leserinnlegg.

Møre-bønder i opptog i Oslo

Bønder fra Møre og Romsdal i opptoget i Oslo 23. mai (Foto: Arild Erlien)

En delegasjon på 60 bønder og bygdefolk fra nesten alle kommuner i Møre og Romsdal satte sammen med vel 4000 andre fra hele landet preg på Oslo sentrum 23. mai i "Opptog for norsk landbruk”. Se bilder i galleriet under.

Mer enn bare blokader og traktorer

 Eidsdal og Norddal Bondelag

Eidsdal og Norddal Bondelag serverte lokal mat og drikke til de fergereisende. Bondelagene i Surnadal, Todalen, Halsa og Rindal inviterte på kaffelag på plassen foran Kulturhuset på Skei. Markeringene som følge av bruddet i jordbruksforhandlingene er mer enn bare blokader og traktorer.

Blokkerte Asko i Molde og Sula

Blokade

Møre og Romsdal Bondelag blokkerte i morgentimene fredag 19. mai lagrene til Asko i Årødalen i Molde og H. I. Gjørtz i Sula utenfor Ålesund. Med traktorer og 15 bønder på hvert sted var det full stopp i utkjøringen av mat til dagligvarebutikkene i tre timer.

Bønder aksjonerer i Møre og Romsdal

Rauma Bondelag

Her er presseklipp og bilder fra aksjoner i Møre og Romsdal. Kun timer etter bruddet tirsdag var Sunndal Bondelag i gang med spontanaksjon på Sunndalsøra. Det er ventet mer de nærmeste dagene over hele fylket om bruddet i jordbruksforhandlingene.

Ingen satsing på landbruket!

Oddvar Mikkelsen

- Regjeringa viser ingen vilje til å satse på landbruket, og følger ikke opp Stortingets landbrukspolitikk. Vi kan ikke skrive under på en avtale som svekker norsk matproduksjon, sier leder i Møre og Romsdal Bondelag, Oddvar Mikkelsen.

Molde-bønder dro til byen

Molde Bondelag Stand

Med kopplam, høner, smaksprøver fra Tine, store og små traktorer og informasjon om landbruket fikk bøndene i Molde Bondelag mange gode samtaler med byens befolkning da de troppet opp på rådhusplassen ett par formiddagstimer lørdag.

Regjeringa viser ingen vilje til å oppfylle vedtatt politikk!

Oddvar Mikkelsen

- Statens tilbud i jordbruksoppgjøret svarer ikke på oppgavene i den ferske Stortingsmeldinga om landbruk, sier leder i Møre og Romsdal Bondelag Oddvar Mikkelsen. Her har Stortinget gitt regjeringa klar bestilling om et mangfoldig landbruk.

Vestlandsbonden prioritert i jordbrukskrava

(NRK MØRE OG ROMSDAL): – Jeg syns det er et godt krav fra bondeorganisasjonene, sier fylkesleder i Bondelaget, Oddvar Mikkelsen. Vi er ei lavinntektsgruppe, så at vi stiller et relativt høyt krav er bare rimelig og på sin plass. Kravet er godt tilpassa Møre og Romsdal.

Sentralisering til de beste jordbruksområdene

Styret i Møre og Romsdal Bondelag er i sine høringsinnspill til fylkets landbruksmelding bekymret for at krav til effektiv drift fører til at produksjonen sentraliseres i de beste jordbruksområdene i fylket. Dette får dramatiske konsekvenser for bruken av lokale ressurser og sirkulering av næringsstoffer.

Vestlandet er ikkje skapt for Dales landbrukspolitikk!

Oddvar Mikkelsen

Kvifor støttar ikkje Sunnmørsposten ein politikk som er til gagn for næringslivet i eigen region? Det spør leiar i Møre og Romsdal Bondelag, Oddvar Mikkelsen, i eit lesarinnlegg og tilsvar til avisa sin leiarartikkel 8. april.

Jordvern ein kongstanke

Knut Ødegård

Liabonden i Molde og æresmedlem i Bondelaget, forfattar Knut Ødegård, var den litterære innleiaren på jordvernkonferansen på Gjermundnes 3. april med tema: ”Jordvern ein kongstanke” . Her kan du lese foredraget:

– Bondelaget er utrolig glad og lettet

(NRK MØRE OG ROMSDAL): Bondelaget er veldig godt fornøyd etter forhandlingene mellom regjeringspartiene, Venstre og KrF om jordbruksmeldinga. Lederen i Møre og Romsdal Bondelag, Oddvar Mikkelsen, mener de har fått gjennomslag på mange viktige områder.

- Må produsere mer for "skikkelig" lønn

Erlend Koppen, Volda

(NÆRNETT - VOLDA): Melkebonden Erlend Koppen i Volda har drevet med jordbruk siden han var 20 år. Da hadde han åtte kyr alene. Nå har han 40, i samdrift med tre andre bønder. – I dag må man produsere mer og mer for å få en «skikkelig» lønn, hvis man kan kalle det det, sier Koppen.

Prioriter små og mellomstore bruk

Melk på små og mellomstore bruk, og storfekjøttproduksjon utenfor kornområdene, er styret i Møre og Romsdal Bondelags prioriterte hovedsatsingsområder som de har sendt inn i sitt innspill til Norges Bondelag før årets jordbruksforhandlinger.

Averøy Bondelag kåret til Aktivt Lokallag

Averøy Bondelag kåret til Aktivt Lokallag 2016

(09.03.2017) Averøy Bondelag ble på fylkesårsmøtet i Molde 3. mars kåret til Aktivt Lokallag 2016 i Møre og Romsdal Bondelag.

Gjenvalg i styret i M&R Bondelag

Styret M&R Bondelag

(04.03.2017) Hele fylkesstyret ble gjenvalgt på årsmøtet 4. mars 2017. Fylkesårsmøtet sier i en uttale at landbrukspolitikk handler om mye mer enn kilo kjøtt og liter melk. 180 personer deltok på konferansen landbruk skaper mangfold i forkant av årsmøtet.

Vil ha fokus på nytteeffektivt jordbruk

Oddvar Mikkelsen

(04.03.2017) - Å si at svaret på jordbrukets utfordringar er at politikken skal ha hovudfokus på kostnadseffektivt jordbruk blir eit god dag mann økseskaft-svar. Vi må i staden fokusere på det jordbruket som gir størst nytteeffekt for samfunnet, og innføre begrepet nytteeffektivt jordbruk, meiner fylkesleiar Oddvar Mikkelsen.

Bondevettprisen for prosjekt Norges matfat

Bondelagets bondevettpris

(03.03.2017) Lene og Øyvind Havåg fra Herøy i Møre og Romsdal skal spise utelukkende norsk mat i ett år. For dette ble de tildelt Bondelagets bondevettpris på næringskonferansen i Molde 3. mars.

Beite-/mosjonskravet er utfordrende

Beitemøte i Skodje 20. februar 2017

Omlag 40 engasjerte sunnmørsbønder møtte opp i fjøset til Skodje samdrift 20. februar da Møre og Romsdal Bondelag arrangerte et informasjonsmøte mellom melkebønder på Sunnmøre og Mattilsynet med tema beite-/mosjon for storfe.

- Myrdyrking er en dråpe i havet

Myrdyrking

- Et forbud mot nydyrking av myr rammer produksjonsmiljøer og enkeltbønder urimelig hardt, og utgjør bare 0,2 promille av Norges totale klimagassutslipp. I særdeleshet blir landbruket på Smøla rammet av forbudet, skriver Arnar Lyche og Rose Bergslid i et leserinnlegg.

Lærerik temadag om eigarskifte

Temadag eigarskifte

Det vart ein lærerik og nyttig temadag om eigarskifte for dei 60 unge og eldre bøndene som deltok på Møre og Romsdal Bondelags temadag i Ørsta laurdag 11. februar. Bondelagets samarbeidsadvokat Ole Houlder Rødstøl sto for det faglege innhaldet.

KrF og V med sterk støtte til landbruket

Steinar Reiten (KrF) kunne garantere at jordbruksmeldinga ikke er til å kjenne igjen når den behandles i Stortinget. Pål Farstad (V) mente konklusjonene i jordbruksmeldinga ikke henger på greip, og den vil garantert ikke se slik ut når Venstre har sagt sitt.

Lettvint om avløsing på gårdsbruk

Oddvar Mikkelsen

Fylkesleder Oddvar Mikkelsen mener avisa Tidens Krav tar flere snarveier når de på lederplass mandag 30. januar argumenterer for å avvikle det såkalte avløsertilskuddet for bonden.

Det var da voldsomt!

Gunnhild Overvoll

Det var da voldsomt! skriv nestleiar i M&R Bondelag, Gunnhild M. Overvoll, i eit lesarinnlegg om at landbruksministeren reagerer sterkt på Bondelaget sin bålaksjon mot jordbruksmeldinga, og bruker orda ubalansert og historielaust om den.

Tente 25 varselbål i fylket

Tirsdag 31. januar kl. 15.00 – 16.00 tente lokale Bondelag varselbål på 25 steder i Møre og Romsdal som et varsel om at Regjeringas jordbruksmelding fører matproduksjonen i feil retning. Se bilder og presseklipp fra Møre og Romsdal.

Åpent møte på Stranda om mat og landskap

 Debattmøte Stranda

Mandag 6. februar blir det debattmøte i Kulturhuset på Stranda om landbruk, reiseliv og næringsmiddelindustri - tre sider av samme sak? Møtet er gratis og åpent for alle interesserte. Påmelding innen torsdag 2. februar til more.romsdal@bondelaget.no eller tlf 41418871.

Lokalmatentusiast fra Møre og Romsdal er ny Bondelagskokk

Nils Henning Nesje utnevnes til bondelagskokk av Brita Skallerud.

Nils Henning Nesje (40) har jobbet for å fremme nær og lokal mat lenge før det ble et begrep. -Det er en stor ære, sier han om å bli den nye Bondelagskokken.

Massivt åtak på den norske landbruksmodellen

Styret M&R Bondelag

Jordbruksmeldinga er eit så massivt åtak på den norske landbruksmodellen at styret i Møre og Romsdal Bondelag (biletet) meiner partia på Stortinget skal sende meldinga attende til regjeringa og be om ei melding som er i tråd med det stortingsfleirtalet har vedteke.

Våre samarbeidspartnere