Det ble et faglig og sosialt vellykket ledermøte med mye faglig påfyll, motivasjon og inspirasjon til arbeidet i Bondelaget.

Ledermøtet på Thon Hotel Vårsøg i Surnadal ble ønsket velkommen til kommunen av fylkesleder Oddvar Mikkelsen. Han var på hjemmebane da han i ord og bilder presenterte Surnadal kommune. Ikke bare landbruket, men også om industri, fjell og fjord, elver og bygdene med mer. Han trakk spesielt fram at Surnadal trolig er den mest allsidige landbrukskommunen i Møre og Romsdal - 155 gardsbruk i drift med produksjon av både storfekjøtt, melk, sau, gris, kylling, egg og korn. Og Surnadal er den største skogbrukskommunen i fylket.

Faksimile fra avisa Driva 8. november 2017 (Pluss-sak)- Jeg elsker bonden!

Rådgiver i Møre og Romsdal Bondelag, Rose Bergslid, ga en hyllest og begeistringstale til bonden gjennom sin «pep-talk»-innledning om «når sant skal sies». Hun sammenlignet bonden med ei stor malmfuru. – Den blir bare bedre og bedre med åra og det er kvalitet i alle ledd!

Avisa DRIVA hadde følgende referat og omtale av foredraget hennes:

Om bøndene kanskje ikke opplever så mye takknemlighet og ros i arbeidshverdagen, så fikk de det i alle fall i rikt monn fra rådgiver i fylkeslaget, Rose Bergslid, som hevder at hun elsker bonden.

– Jeg kunne skrevet en hel bok om hva som fascinerer meg med bønder, fastslår hun, og nevner i samme slengen «Maslows behovspyramide».

Som beboer i en bygd har man jo en del ulike behov, og det er i alle fall bonden som fyller flest av mine behov!

Hun trekker blant annet fram arbeidskapasiteten og gjennomføringskrafta til bønder.

– Bonden jobber han, og samme hva det gjelder sier han «ikke noe problem». Han er utrolig løsningsorientert og hjelpsom, og enten du sitter fast i en snøskavl, et tre har falt over garasjen, eller at det skjer andre kjipe ting i hverdagen, hvem ringer man til da? Jo, til bonden! Herlige, rause, solide bønder av beste sort!

Kyllingbonde Svein Sylte (t.v.), fylkesleder Oddvar Mikkelsen og nestleder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming.Bergslid hevder hun ikke har tall på hvor mange ganger hun har havnet i trøbbel og ringt en bonde og spurt om hjelp.

– Bonden svarer at «dette skal vi fikse». Jeg elsker det!

Ellers nevner hun blant annet også at det er bøndene som gir folk de beste opplevelsene på alle plan, og at de er både motstandsdyktige, utholdende, kulturskapende, og ikke minst verdiskapende.

– Bøndene er sterke sammen og kan utrette nesten alt. Og bak fellesskapet står de lysende fyrtårna i alle bygder, det er alle disse som får ting til å skje. Bøndene og landbruket er selve hovedpulsåra i enhver bygd.

Gardsbesøk

Svein Sylte (foran til høyre) orientering om kylling- og kornproduksjonFredag ettermiddag var avsatt til to interessante gardsbesøk i Surnadal.

Første stopp var hos Svein Sylte som driver med kylling og korn på Sylte midt i flatbygda med bedriften PipeLife som nærmeste nabo. Kylling og korn er to produksjoner som var ukjente for de fleste av deltakerne på ledermøtet i Bondelaget. Svein Sylte har drevet med kylling i 30 år, er fylkets eneste kyllingprodusent og har et fint lokale med utsikt over kyllingrommet. Totalt har han 257 mål med korn og nesten 170.000 slaktekyllinger i året.

Under besøket ble flere saker drøftet – konsesjonsgrenser, overproduksjon, dyrevelferd, butikkjeder og leverandører.

Fra høyre: Guro Aarnes (i stigen) og Finn Erling Vold orienterte om gardsdriftaNeste stopp var gardsbesøk hos Guro Aarnes og Finn Erling Vold på Årnes utenfor Glærum. Begge to er sammen om gardsdrifta. De driver med melk og har gradvis bygd ut bruket og driver nå det meste av jorda omkring seg. De er et av de to melkebrukene som er igjen langs Surnadalsfjorden. Bruket har ganske nytt tilbygg til eldre fjøs som er aktuelt for mange andre å satse på. Fjøset har ca. 40 båsplasser. Mye av melkevota er leid og det er knyttet usikkerhet til leiekontraktene. Under besøket var det fokus på hva som skjer når disse går ut om fem år. De har fullt påsett, og har nylig renovert ungdyravdelinga. Guro og Finn Erling påpekte at det er krevende med beiting rundt fjøset - de gode beitene ligger for langt unna.

Dikter og desperado

Før middag ga forfatter Svein Sæter fra Surnadal gjennom ord og bilder deltakerne et godt innblikk i livet til Kleivakongen Hans Hyldbakk, i foredraget «Vårsøg i 100» omtalt som dikter og desperado. Lokalhistorikeren var 103 år da han gikk bort i 2001.

Møkk og myr

Organisasjonssjef i Møre og Romsdal Bondelag, Arnar Lyche, hadde første programpost lørdag med orientering om de dagsaktuelle sakene gjødselsvareforskrift og myrdyrking.

Arbeidet i Bondelaget

Nestleder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming (t.v.), fylkesleder i M&R Bondelag, Oddvar Mikkelsen og kommunikasjonsrådgiver i Norges Bondelag, Guro Bjørnstad.Nestleder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming, Østfold, innledet til debatt om viktige nærings- og fagligpolitiske saker.

Han var innom både klimaarbeidet, internasjonal handelspolitikk og den landbrukspolitiske situasjonen i Norge. Han mente vi ikke ser noen reformpause fra regjeringen Solberg, vi må være forberedt på at vi kommer til å møte omkamper.

-  Regjeringa vil kjøre på med endringer, de mener mye er ugjort, og føler at de har fått mandat til å fortsette reformene gjennom valgresultatet. Jeg frykter at landbruksministeren i stor grad vil overse innstillingen om jordbruksmeldinga og kjøre på med endringer. Det er mange store og små knepp innenfor regjeringas handlingsrom – forskrifter, regelverk osv, sa Gimming.

Hvordan vil vi framstå?

Hva vil Bondelaget?  Og hvordan vil vi framstå? Slik kommuniserer vi norsk landbruk. Dette var temaene rådgiver i kommunikasjonsavdelingen i Norges Bondelag, Guro Bjørnstad, innledet om. Gjennom konkrete eksempler og presseoppslag viste hun til hvordan det arbeides i organisasjonen. Og hun viste til undersøkelser om at landbruket har godt omdømme.

Overfor bønder og deltakerne på ledermøtet hadde hun følgende oppsummering:

  • Du er bonde, du er eksperten

  • Du sitter på mange gode historier

  • Tenk at du har en unik historie å by på. Det som er vanlig for deg, er høyst uvanlig for andre.

  • Du kan ikke få med deg alle, alltid noen som trenger mer kunnskap

  • Vise konsekvensene av foreslått politikk

Hvordan gjør vi det

Fylkesleder i Møre og Romsdal Bondelag, Oddvar Mikkelsen, innledet til debatt om politisk arbeid – hvordan gjør vi det.

Leder i Molde Bondelag, Kjersti Fløystad Ellingsgård.- Vår oppgave er å påvirke politikk. Det må være politisk forståelse for de mulighetene og hindringene vi har, sa han. Politisk påvirkning handler også om lokallagenes arbeid med arealplaner, kommuneplaner med mer. Lokallaget bør minst en gang i kommunestyreperioden presentere seg i kommunestyret. Bondelagene har mange saker de kan påvirke lokalt. Vi må bli flinkere til å fortelle at vi er viktig næring, ikke bare om arbeidsplassene, men også ringvirkningene, sa han.

Skape liv i lokallaget

Hvordan skape liv i lokallaget? Det var leder i Molde Bondelag, Kjersti Fløystad Ellingsgård, utfordret til å fortelle om. – Vi må tørre å bry oss, vi må skape arenaer der en får lov til å mene noe, og en må tørre å være seg selv, sa hun. Molde Bondelag har de siste årene med stor suksess arrangert bondelunsjer hjemme hos hverandre, hatt fokus på det hun kalte lavterskel-aktiviteter, og å skape god atmosfære i laget.

Konrad Johan Kongshaug (stående) fortalte om vervearbeidet i Averøy Bondelag.Medlemsverving

Siste post i programmet lørdag var medlemsverving. Her orienterte først nestleder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming, om at november er vervemåned i Bondelaget. Lokallagsleder Konrad Johan Kongshaug, presenterte hvordan de gjør vervearbeidet i Averøy Bondelag, mens nestleder i Møre og Romsdal Bondelag, Gunnhild Overvoll, snakket om forventninger til arbeidet i lokallagene.

I hele november vil verving stå sentralt i bondelaget. Hele organisasjonen utfordres til å gjøre en innsats for å få enda flere bondelagsmedlemmer. Målet er å nå 64 000 medlemmer innen nyttår. Lokallag og fylkeslag er utfordret til en konkurranse om hvem som verver flest medlemmer i løpet av november.

Det ble påpekt at det er gratis medlemskap ut året, nyinnmeldte i november og desember får ikke faktura for medlemskontingent før til neste år.

Mer om vervekampanjen – klikk her

Bli medlem - klikk her

 

HER ER BILDEGLIMT FRA LEDERMØTET:

Nestleder Bjørn Gimming og kommunikasjonsrådgiver Guro Bjørnstad presenterte Malawi-prosjektet.

Mer om Malawi-prosjektet - klikk her

 

Kyllingsfjøset til Svein Sylte

 

Konrad Johan Kongshaug, Bjørn Gimming, Bjørn Roger Rånes og Guro Bjørnstad foran vinduet ned i kyllingsfjøset.

 

Bildet til venstre: Fylkesleder Oddvar Mikkelsen og Svein Sylte.

 

Hos Guro Aarnes og Finn Erling Vold (bildene over og under)

 

 

Etter gardsbesøkene fredag ettermiddag hadde fylkesstyrets medlemmer gruppesamtaler med deltakerne fra lokallagene. Her bildeglimt fra de seks gruppene, ledet av hvert fylkesstyremedlem: