En redigert versjon av innlegget med tittel: "Hva hvis tilbudet til bøndene endres?" sto på trykk i Aftenposten fredag 26. mai (i PDF - klikk her)

Her er hele leserinnlegget som ble sendt ut:

Aftenposten, Ingunn Foss og jordbruksoppgjøret

Det er ingen grunn til å mene at en inngripen fra Stortinget i årets jordbruksoppgjør vil svekke jordbruksforhandlingene som institusjon. Stortinget må tydeliggjøre sin intensjon bak inntektsmålet i nylig vedtatt jordbruksmelding.

Oddvar Mikkelsen, Fylkesleder Møre og Romsdal BondelagDet er påfallende stor bekymring både Aftenpostens leder og Høyres jordbrukspolitiske talskvinne  Ingunn Foss nærer for jordbruksforhandlingenes fremtid dersom Stortinget skulle finne på å endre på statens (regjeringens) tilbud til bøndene etter at det er brudd i forhandlingene. For det første er det slik at det kun er i en situasjon der regjeringen fører en jordbrukspolitikk som ligger ute på en av de politiske fløyene at det kan tenkes at statens tilbud vil bli endret av Stortinget. Ved en flertallsregjering vil tilbudet bli banket igjennom. Det samme vil skje under en mindretallsregjering som fører en jordbrukspolitikk som ligger nært det politiske sentrum. Kun i en situasjon som dagens der regjeringen fremmer en jordbrukspolitikk som flertallet på Stortinget er fundamentalt uenige i vil det være aktuelt at Stortinget griper inn og gjør endringer i tilbudet ved et forhandlingsbrudd.

Partiet Høyre har heller ikke vært fremmede for dette tidligere. Sist i 2014 da Listhaug tilbød bøndene en så dårlig avtale at Stortingsgruppene til regjeringspartiene selv gikk i forhandlinger med støttepartiene om en felles plattform som kunne bli vedtatt med de fire partienes stemmer.

Også i 1987 gikk Høyre rett i strupen på Ap-regjeringen og daværende landbruksminister Gunnhild Øyangen. Rolf Presthus (han må vel regnes blant Høyres mange hedersmenn) uttalte fra Stortingets talerstol: «Regjeringen har klart brutt med Stortingets forutsetning om at bøndenes inntekter skal ligge på et nivå som gir likestilling mellom yrkesutøverne i landbruket og industrien.» og videre: «.. en vil holde fast ved den etablerte målsettingen for inntekter i landbruket"

I en situasjon der Stortinget nettopp har vedtatt et nytt inntektsmål og andre overordnede føringer for framtidig jordbrukspolitikk bør man kunne forvente av en seriøs avis som Aftenposten og av Høyre som et ansvarlig parti at de forholder seg ryddig til flertallsvedtak i Stortinget.

Det er nødvendig at Stortinget klargjør om målsettingen om reduksjon i inntektsforskjell mellom landbruket og andre grupper innebærer færre kroner i forskjell (jordbrukets tolkning) eller om prosentvis større inntektsvekst men likevel økning i forskjell målt i kroner (regjeringens tolkning) er nok til å oppfylle Stortingets intensjon.

Oddvar Mikkelsen, Fylkesleder Møre og Romsdal Bondelag