Fylkesleder i Møre og Romsdal Bondelag, Oddvar Mikkelsen.Jordbruket har forhandlet med staten siden 5. mai, og fredag 16 mai varsla jordbruket at de bryter årets forhandlinger.

- Stortinget har fastsatt mål om å redusere inntektsgapet mellom landbruket og andre grupper. Det er det viktigste virkemidlet for å sikre mangfoldet i norsk landbruk. Regjeringa svarte med å tilby landbruket en lavere inntektsvekst enn andre grupper. De viste ingen vilje til å møte oss på dette punktet, og da var det ikke mulig å bli enig om en jordbruksavtale, sier Mikkelsen.

Regjeringa viste heller ingen ambisjoner om å løfte de små og mellomstore brukene, sier fylkeslederen. For Vestlandslandbruket, som inntektsmessig har sakket etter i forhold til resten av landet, er dette spesielt viktig.

Når jordbrukets organisasjoner nå har brutt årets jordbruksforhandlinger, går tilbudet fra regjeringa videre til Stortinget, som skal vedta jordbruksoppgjøret for 2017.

- Jeg forventer at Stortinget nå griper muligheten til å avklare hvilken vei landbruket skal ta inn i framtida og gjør de endringer som er nødvendig for å få årets oppgjør i tråd med Stortingets vedtatte landbrukspolitikk, avslutter fylkesleder i Møre og Romsdal Bondelag, Oddvar Mikkelsen.