Fylkesleder i Møre og Romsdal Bondelag, Oddvar Mikkelsen.Stortinget har fastsatt mål om å redusere inntektsgapet mellom landbruket og andre grupper. Det er det viktigste virkemiddelet for å sikre mangfoldet i norsk landbruk. Regjeringa svarer med å tilby landbruket en lavere inntektsvekst enn andre grupper. De viser ingen vilje til å oppfylle vedtatt politikk, sier Mikkelsen om statens tilbud som ble lagt fram 5. mai.

Regjeringa viser heller ingen ambisjoner om å løfte de små og mellomstore brukene, sier fylkeslederen. For vestlandslandbruket, som inntektsmessig har sakket etter i forhold til resten av landet, er dette spesielt viktig.

I praksis svekkes også velferdsordningene både for sjukdom og ferieordninger. For å rekruttere unge inn i yrket er det helt avgjørende med gode velferdsordninger, avslutter leder i Møre og Romsdal Bondelag, Oddvar Mikkelsen.