På grunn av bruddet i jordbruksforhandlingene tirsdag ble det gjennomført blokader av lagrene til de tre dagligvarekjedene Rema, Coop og Norgesgruppen, totalt 25 lager over hele landet. To av disse var i Møre og Romsdal. Blokaden ble etablert kl 06.00, og avsluttet etter tre timer kl 09.00.

Leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, sendte ut denne pressemeldingen kvelden før:

Fra i morgen tidlig kl 06 hindrer bøndene utkjøring av varer fra matkjedenes grossistlagre. – Vi vil synliggjøre at norsk mat ikke er en selvfølge, sier bondelagsleder Lars Petter Bartnes.

Tirsdag ble det brudd i jordbruksforhandlingene. I dag har bønder aksjonert langs veier og i butikker landet over. Nå trappes de sentrale aksjonene opp.

  • Vi ønsker et mangfoldig jordbruk. Forbruker ønsker norsk mat. Vi har opplevd sterk støtte og sympati disse dagene med brudd. Mange ser at dette handler om hvordan vi vil at maten skal produseres framover, sier Lars Petter Bartnes.
  • Vi ønsker ikke å ramme forbrukerne. Men klart ifra om konsekvensene av at regjeringa ikke vil satse på et jordbruk over hele landet. Det er en politikk som kan ramme forbrukerens ønsker om trygg kvalitetsmat, sier Lars Petter Bartnes. – Vi håper forbrukerne har forståelse for aksjonen, understreker Bartnes.

Blokadeansvarlig ved H. I. Gjørtz i Sula var fylkesstyremedlem Odd Bjarne Bjørdal, Ørsta, mens nestleder Gunnhild Overvoll hadde hovedansvar for kommunikasjon utad. Til blokaden her kom det bønder fra Giske, Skodje, Ørsta, Ørskog og Stranda.

Ved blokaden av anlegget til Asko i Molde var fylkesstyremedlem Vegard Smenes blokadeansvarlig, og fylkesleder Oddvar Mikkelsen tok seg av henvendelser fra media. Her stilte det opp bønder fra Molde, Fræna, Gjemnes og Averøy. NRK Møre og Romsdal sendte direkte fra Årødalen med flere innslag og intervjuer mellom kl. 06 og 09 på både lokalradioen og NRK sentralt.

En stor takk til medlemmer og tillitsvalgte som deltok og gjorde blokadene i Molde og Sula vellykket.

Fra blokaden ved H. I. Gjørtz i Sula. Fra venstre: Gunnar Hauge, Skodje, Vegard Lystad, Ørsta, Petter Arne Ekroll, Skodje, Eli Sjåstad, Ørskog, Rolf Otto Blindheim, Giske, Jorunn Solnørdal Myren, Ørskog, Knut Ivar Bøe, Ørskog, Gunnhild Overvoll, Stranda, Odd Bjarne Bjørdal, Ørsta, Jakob Rørvik, Giske, Karl Arne Austnes, Giske, Per Kristian Gjerde, Stranda, Ørjan Stenerud Giske og Marius Furnes Giske (Foto: Arnar Lyche).     

Fra Asko i Årødalen i Molde: Fra venstre: Vegard Smenes, Averøy, Atle Frantzen, Molde, Ole Lillebostad, Molde, Solrunn Hol, Fræna, Simen Myrseth, Molde, Andreas Aarset, Gjemnes, Sjur Malmedal, Fræna, Ronald Slemmen, Fræna, Arnfinn Gustad, Averøy, Olav Gustad, Averøy, Kjersti Ellingsgård, Molde Gunnar Flore, Fræna, Oddvar Mikkelsen, Surnadal, Bjørn Erik Rånes, Averøy og Tormod Sylte, Fræna. (Foto: Arild Erlien).

Her er bildeglimt fra blokadene: (Foto i Sula: Arnar Lyche / Foto i Molde: Arild Erlien).

 

Knut Ivar Bøe (t.v.) og Ørjan Stenerud passer på utenfor anlegget H. I. Gjørtz i Sula.

 

Odd Bjarne Bjørdal i samtale med en sjåfør utenfor anlegget til H. I. Gjørtz i Sula.

Blokadeansvarlig ved Asko i Molde, Vegard Smenes, stilte med kake som falt i god smak både hos bøndene og hos politiet da de var innom på inspeksjon.

Bøndene som hindret utkjøring av varer hadde god dialog med daglig leder ved Asko Molde, Rune Heggdal, de tre timene blokaden varte.

Fra venstre: Ole Lillebostad, Molde, Vegard Smenes, Averøy, Jarle Røvik, Molde, Andreas Aarset, Gjemnes.

 

Fra venstre: Leder i Fræna Bondelag, Gunnar Flore, fylkesleder Oddvar Mikkelsen og leder i Molde Bondelag, Kjersti Fløystad Ellingsgård.