Styret i Møre og Romsdal Bondelag. Foran fylkesleder Oddvar Mikkelsen, Surnadal og nestleder Gunnhild Overvoll, Stranda. Bak styremedlemmene Odd Bjarne Bjørdal, Ørsta, Petter Melchior, Norddal og Vegard Smenes, Averøy, og 1. vara Marte Halvorsen, Halsa, 2. vara Tore Våde, Volda og 3. vara Eva Merete Lindseth, Fræna. (Foto: Arild Erlien).

Jordbruksmelding, jordbruksoppgjøret og landbruk skaper mangfold var blant sentrale temaer på fylkesårsmøtet i Møre og Romsdal Bondelag i Molde 3. og 4. mars, som samlet nærmere 70 utsendinger og gjester fra hele fylket. Leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes var gjest og innledet om aktuelle faglige- og organisasjonsmessige utfordringer og muligheier for Bondelaget. Hans tale sammen med fylkesleder Oddvar Mikkelsens tale til årsmøtet dannet grunnlaget for den påfølgende generaldebatten.

Årsmeldinga 2016 til Møre og Romsdal Bondelag i PDF - klikk her (7 mb)

Gjenvalg

Fylkesleder Oddvar Mikkelsen, Surnadal, ble gjenvalgt som fylkesleder. Det var også gjenvalg av nestleder Gunnhild Overvoll, Stranda, styremedlemmene Odd Bjarne Bjørdal, Ørsta, Petter Melchior, Norddal og Vegard Smenes, Averøy, og 1. vara Marte Halvorsen, Halsa. Tore Våde, Volda, ble ny 2. vara og Eva Merete Lindseth, Fræna, ny 3. vara til styret.

Oddvar Tynes, Stranda og Trond Malmedal, Fræna, ble gjenvalgt som henholdsvis ordstyrer og varaordstyrer i årsmøtet.

Landbruk skaper mangfold

I en uttale om at landbruk skaper mangfold, påpeker årsmøtet i Møre og Romsdal Bondelag at norsk jord- og skogbruk omsetter for 230 milliarder kroner fordelt på primærproduksjon, foredling og transport. 110 000 nordmenn er sysselsatt av landbruket. I tillegg skaper et aktivt landbruk verdier og et mangfold vi ikke kan sette en prislapp på. Samfunnsnyttige verdier som trygg og sunn mat, opplevelser for fastboende og tilreisende, kulturlandskap, biologisk mangfold og bosetting over hele landet for å nevne noe.

Hvor verdifullt dette er for samfunnet merker vi best dersom vi mister det. Årsmøtet i Møre og Romsdal Bondelag påpeker at landbrukspolitikk derfor handler om mye mer enn kilo kjøtt og liter melk.

Gjennom forslag til ny jordbruksmelding er regjeringa klar i sin tale; utviklinga mot færre og større gardsbruk må fortsette. Dette er en politikk som gir mindre mangfold og utarming av distrikta. Dine valg i både stemmelokalet og butikken utgjør en forskjell. - Velg den norske bonden og mangfoldet og vi kan garantere deg trygg og god kvalitetsmat også i framtiden, sier bondelagsårsmøtet.

180 deltok på konferanse

Som en del av fylkesårsmøtet ble det på dagtid fredag holdt næringskonferanse «Landbruk skaper mangfold» med 180 deltakere i bankettsalen på Alexandra Hotell i Molde (bildet). Hovedtema var bonden som næringsutvikler. Landbruket og bygdesamfunnet har noen kvaliteter som utvikler skaperevnen i folk.

Dette er den årlige møteplassen der hele landbruket i Møre og Romsdal samles til dialog og inspirasjon, og er et samarbeid mellom faglagene og Fylkesmannen. Deltakere var bønder, rådgivere, forvaltning, politikere og andre som har et varmt hjerte for norsk landbruk. Jo mer vi står samlet jo sterkere blir vi.

Komponist, musiker og professor ved NTNU, Henning Sommerro (bildet)fra Surnadal, dro i gang konferansen med musikkinnslag og fortellingen om av moll er du komen!

Leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, tok for seg at norsk landbruk er mer enn liter melk og kilo kjøtt, mens styremedlem i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Marielle Vink de Roos, snakket om hvordan vi bevarer mangfoldet i disse ensrettingstider.

Neste sekvens i programmet var de gode eksemplene. Solveig Haglund fra Oppistua Øye i Surnadal om Inn på tunet og gården som mestringsarena. Oppfinner og gründer i Nofence AS, Oscar Hovde Berntsen, fortalte om norsk beiteteknologi i anmarsj. Gunnar Waagen presenterte Tingvollost og et osteeventyr.

For å analysere og se på framtidsutsiktene, snakket forsker i Nibio, Bjørn Egil Flø (til venstre), om som vi sår – om lite og stort i jordbruket, mens professor og rektor ved Høgskolen for landbruk og bygdeutvikling, Dag Jørund Lønning (til høyre), tok for seg den gode landbrukspolitikken - om landbruk, mangfold, nyskaping og fellesskap.

Konferansen ble avsluttet med politikerdiskusjon om hvordan vi dyrker mangfoldet i landbruket. I panelet deltok Frank Sve, fylkesleder i Fremskrittspartiet, Helge Orten, stortingsrepresentant for Høyre, Steinar Reiten, førstekandidat til stortingsvalget for Kristelig Folkeparti, Pål Farstad, stortingsrepresentant for Venstre, Jenny Klinge, stortingsrepresentant for Senterpartiet, Else-May Botten, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Yvonne Wold, førstekandidat til stortingsvalget for Sosialistisk Venstreparti og Lage Nøst, førstekandidat til stortingsvalget for Miljøpartiet De Grønne.

Klikk på avissiden over for å lese omtalen i avisa DRIVA 8. mars 2017

Politikerpanelet: Fra venstre: Steinar Reiten (KrF), Frank Sve (Frp), Jenny Klinge (Sp), Helge Orten (H), Else May Botten (Ap), Lage Nøst (MDG), Yvonne Wold (SV) og Pål Farstad (V). (Foto: Arild Erlien).

Fra venstre: Leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, styremedlem i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Marielle Vink de Roos, ostegründer Gunnar Waagen i Tingvollost, Solveig Haglund fra Oppistua Øye i Surnadal og oppfinner og gründer i Nofence AS, Oscar Hovde Berntsen. (Foto: Arild Erlien).

Komponist, musiker og professor ved NTNU, Henning Sommerro fra Surnadal, dro i gang konferansen med musikkinnslag.

Kristin Sørheim (sittende) og Rose Bergslid var møteledere, mens fylkesleder i Møre og Romsdal Bondelag, Oddvar Mikkelsen, avsluttet og oppsummerte konferansen,