Rett før jul lanserte landbruksminister Jon Georg Dale ny stortingsmelding for jordbruket «Endring og utvikling». Det er lite ros og mye ris i tilbakemeldingene fra landbruket. Hva skyldes det? Og hva tenker reiselivet og næringsmiddelindustrien? Har landbrukspolitikken betydning for deres virksomhet? Hensikten med møtet, som arrangeres av Møre og Romsdal Bondelag, er en åpen diskusjon etter å ha belyst saken fra ulike ståsted.

Tid/sted:  Kulturhuset på Stranda, mandag 6. februar kl .10.30 til 15.00.

Påmelding:  Møtet er gratis og åpent for alle interesserte, men av hensyn til lunsj –  påmelding innen torsdag 2. februar til more.romsdal@bondelaget.no eller tlf 41418871.

Tema:  Landbruk, næringsmiddelindustri og reiseliv - tre sider av samme sak?

Program (I PDF - klikk her)

Kl. 10.30 – 11.15: Vestlandsjordbruket – har det livets rett? v/Christian Anton Smedshaug, daglig leder i AgriAnalyse

Kl. 11.30 – 12.00: Landskap og reiseliv - det viktige samspillet v/Knut Slinning, innehaver Juvet Landskapshotell

Kl. 12.00 – 12.30: Hva er viktig for næringsmiddelindustrien? v/Jarle Wilhelmsen, 2. nestleder i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN)

Kl. 12.30 – 13.30: Lunsj

Kl. 13.30 – 15.00: Debatt – ledes av leder og nestleder i Møre og Romsdal Bondelag, Oddvar Mikkelsen og Gunnhild Overvoll

Deltakere:

Pål Farstad, stortingsrepresentant for Venstre

Knut Flølo, Møre og Romsdal FrP

Elisabeth Røbekk Nørve, stortingsrepresentant Høyre

Steinar Reiten, KrFs førstekandidat til stortingsvalget.

Else-May Botten, stortingsrepresentant Arbeiderpartiet

Jenny Klinge, stortingsrepresentant Senterpartiet

Anders Lindbeck, SVs andrekandidat til stortingsvalget.