Møtet ble gjennomført som en del av prosjektet «bedre og økt beiting i Møre og Romsdal», og det planlegges tilsvarende møte i Romsdal og Nordmøre.  

Fra og med 1. januar 2014 er det krav om at alle storfe (unntatt okser eldre enn 6 mnd.) skal ut av fjøset minst 8 uker i sommerhalvåret, men det har vært en del usikkerhet knyttet til regelverket og Mattilsynets håndtering av regelverket. Etter en intern prosess i Mattilsynet er det nå klart hvordan beite-/mosjonskravet skal håndteres.

Møtet startet med at Mattilsynet presenterte regelverket med bakgrunn i forskrift og veileder. På bildene er det Anne Stine Folldal fra Mattilsynet i Ørsta som orienterer. Det ble mye diskusjon underveis i presentasjonen, men Mattilsynet var klar i tilbakemeldingene til bøndene:

  • Kyr i båsfjøs skal ha 8 uker mosjon på beite. Fra 2024 økes kravet til 16 uker, og i tillegg skal kyrne ha «mulighet til regelmessig mosjon og fri bevegelse resten av året».
  • Kyr i lausdrift bygd før 2014 skal ha 8 uker mosjon på beite i sommerhalvåret. Luftegård er et alternativ der det ikke det ikke ligger til rette for å slippe dyra på beite.
  • Kyr i lausdrift bygd etter 2014 skal ha 8 uker mosjon på beite i sommerhalvåret. For disse er ikke luftegård et alternativ.
  • Varig dispensasjon blir ikke gitt. I særskilte tilfeller som for eksempel ved sjukdom kan det gis tidsavgrensa dispensasjon fra kravet om beite-/mosjon.

For en del bønder gir kravet utfordringer. Spesielt der dyretallet har økt betydelig, og bonden driver mange små gårder rundt om i bygda. Gjennom prosjektet «Bedre og økt beiting» kan bønder som ønsker det få tilbud om hjelp til å lage en plan for hvordan beite-/mosjonskravet skal løses på gården.

Kontaktpersoner for beiteprosjektet i Møre og Romsdal er:

Nina Ugelvik fra Landbruk Nordvest, mobil: 416 78 758

Rose Bergslid fra Møre og Romsdal Bondelag/NORSØK, mobil: 930 03 808

Omlag 40  sunnmørsbønder møtte opp i fjøset til Skodje samdrift mandag 20. februar på M&R Bondelags informasjonsmøte mellom melkebønder på Sunnmøre og Mattilsynet med tema beite-/mosjon for storfe. Anne Stine Foldal fra Mattilsynet i Ørsta orienterer. (Foto: Arnar Lyche).

Eirik Berg (t.v.) og Petter Arne Ekroll i Skodje samdrift. (Foto: Arnar Lyche).