Nyheter

Det må fellast meir jerv

Jervebestanden er for stor og det er nødvendig å felle fleire dyr. Møre og Romsdal Bondelag har nettopp sendt følgjande brev til Miljødirektoratet om oppfølging av ekstraordinær felling av jerv.

Lærerik og nyttig temadag om eierskifte

Vel 40 unge og eldre bønder og familiemedlemmer deltok på en nyttig og lærerik temadag om eierskifte som Møre og Romsdal Bondelag arrangerte i Ørsta lørdag 4. desember. Lørdag 11. desember er over 50 personer påmeldt til tilsvarende temadag i Tingvoll.

Regnskapsførere på skattekurs i Molde

Ansatte ved regnskapskontor i Møre og Romsdal som har samarbeid med Bondelaget kunne endelig samles igjen fysisk til det årlige skattekurset, i år på Alexandra Hotell i Molde. Programmet gir de ansatte nyttig og viktig oppdatering på sentrale skatterettslige og regnskapsfaglige områder.

Velkommen til jorddag på Gjermundnes 6.desember!

I høve Verdas Jorddag inviterer Jordvern Møre og Romsdal til konferanse på Gjermundnes vidaregåande skule måndag 6.desember. Her vert det sett fokus på våre eigne jordvernutfordringar.

Kari Redse Håskjold fikk æresdiplomet

Kari Redse Håskjold, Volda, fikk på ledermøtet i Møre og Romsdal Bondelag i november overrekt diplom som synlig bevis på at hun er utnevnt som æresmedlem i fylkeslaget for sin langvarige og utholdende innsats for landbruk og matproduksjon, både regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Temadagar om eigarskifte

Møre og Romsdal Bondelag inviterer til temadagar om eigarskifte i landbruket. Det blir samling i Ørsta 4.desember og på Tingvoll 11.desember. Påmeldingsfrist snarest.

Samlet til ledermøte i Ørsta

Vel 70 tillitsvalgte i lokale Bondelag og fylkeslaget, gjester og innledere deltok på det årlige ledermøtet i Møre og Romsdal Bondelag fredag 12. og lørdag 13. november 2021, som i år var lagt til Hotell Ivar Aasen i Ørsta.

Bli med på vinterens arbeidsgiverkurs for landbruket

Mer enn 1300 personer deltok på fjorårets arbeidsgiverkurs for landbruket. Nå gjentas suksessen, og i år blir det også egne fordypningskurs på etterspurte temaer.

Gjev pris til Norddal og Herdalen

Bygda Norddal (Dalsbygda) og Herdalen fekk i dag Kulturlandskapsprisen 2021. Bygda held det heilskaplege og tradisjonsrike kulturlandskapet frå fjord til fjell i hevd på ein eineståande måte.

Jordbruket krever full kompensasjon

I dag fikk regjeringen kravet fra jordbruket i tilleggsforhandlingene. – Det er avgjørende at bondens kraftige kostnadsvekst blir kompensert, sier leder i Norges Bondelag Bjørn Gimming.

Landbrukspolitisk møte i Valldal 3.september

Det hastar å gi landbruket eit løft. Dette handlar om inntekta til bonden og det handlar om korleis vi vil at samfunnet vårt skal utvikle seg framover.

Velkommen til Anne Marit som ny rådgiver

Anne Marit Riste er i gang som ny rådgiver i hundre prosent stilling i Møre og Romsdal Bondelag. Hun hadde sin første arbeidsdag på fylkeskontoret i Molde 9. august.

- Løft inntektene i landbruket nå!

- Bruk stemmen din 13. september på noen som vil forplikte seg til at inntektene i jordbruket skal opp. Det skriver fylkesleder i Bondelaget, Konrad Kongshaug, i et leserinnlegg.

Vil ha politisk støtte til landbruksløft

Kraftig inntektsvekst er avgjørende for å utvikle framtidas landbruk. – Et samla landbruk ber politikerne i årets valgkamp om et landbruksløft, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Kjørte traktor fra Vistdal til Oslo

(12.05.2021) Leder i Nesset Bondelag og Bygdeungdomslagets representant i fylkesstyret, Tor Olav Kjølstad Hanset fra Vistdal og Ingeborg Rindalsholt fra Rindal deltok i bøndenes protestaksjon i Oslo på tirsdag. De to kjørte traktor hele veien fra Vistdal, med et budskap til statsministeren fra Møre og Romsdal Bondelag.

Bondemarkeringer over hele fylket

(12.05.2021) Etter bruddet i jordbruksforhandlingene 6. mai har det vært aksjoner og markeringer i de fleste kommuner i Møre og Romsdal. Her er noen bildeglimt og presseklipp fra de siste dagers aktiviteter.

Skuffende tilbud fra staten

(04.05.2021) – Tilbudet viser at regjeringa ikke tar inn over seg alvoret i den økonomiske situasjonen i landbruket, sier fylkesleder i Møre og Romsdal Bondelag Konrad Kongshaug.

- Yrket som bonde må ikke bli et hinder for å få barn

(21.03.2021) Møre og Romsdal Bondelag har sendt inn konkrete innspill til årets jordbruksforhandlinger til forbedring av velferdsordningene i forbindelse med svangerskap og fødsel. I dag er dette komplisert og mangelfullt. - Yrket som bonde skal ikke være et hinder for å få barn. Slik er det til en viss grad i dag, påpekes det.

Vil ha ekstraordinære uttak av jerv

(15.03.2021) Møre og Romsdal Bondelag krev i eit brev til Miljødirektoratet ekstraordinære uttak av jerv vinter/vår 2021. Fylkeslaget gir uttrykk for bekymring om at lisensfelling som verktøy ikkje strekk til.

- Inntekta må opp

(10.03.2021) - For å sikre rekruttering, og for å løfte inntektsmulighetene i næringen, må inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper i samfunnet reduseres, skriver styret i Møre og Romsdal Bondelag i sin uttale til jordbruksforhandlingene 2021.

Kongshaug gjenvalgt, Berget ny nestleder

(06.03.2021) Konrad Kongshaug, Averøy, er gjenvalgt som fylkesleder og Anna Håland Berget, Rauma, er valgt til ny nestleder i Møre og Romsdal Bondelag.

Kari Redse Håskjold æresmedlem

(06.03.2021) Kari Redse Håskjold fra Volda ble på fylkesårsmøtet 5. mars utnevnt til æresmedlem i Møre og Romsdal Bondelag.

- Vi må tørre å stille hardere krav

(06.03.2021) Fylkesleder Konrad Kongshaug sa i sin tale til fylkesårsmøtet at vi må tørre å stille hardere krav til hvordan vi bruker våre arealer både til dyrking av planter til for og menneskemat rundt om i hele landet.

Molde Bondelag kåret til Aktivt Lokallag

(06.03.2021) Molde Bondelag ble på Teams-fylkesårsmøtet 5. mars kåret til Aktivt Lokallag i Møre og Romsdal Bondelag.

Ledig stilling som rådgiver i Møre og Romsdal Bondelag

(23.02.2021): Norges Bondelag søker etter ny rådgiver ved fylkeskontoret til Møre og Romsdal Bondelag i Molde.

DIGITALT fylkesårsmøte 5. mars 2021

Fysisk fylkesårsmøte i Møre og Romsdal Bondelag fredag 5. og lørdag 6. mars er avlyst. I stedet holdes årsmøtet på Teams fredag 5. mars kl 10.00-15.00

Podkast: Sjømatnæringa VS landbruket

(11.02.2021) Sunnmørsposten er ute med ny episode av næringslivspodden MAR, der nestleiar i Møre og Romsdal Bondelag, Odd Bjarne Bjørdal, debatterer landbruket vs sjømatnæringa med styreleiar i Sjømat Norge, Inger Marie Sperre.

Norges Bondelag er 125 år

Heis flagget lørdag 6. februar – dagen da det er 125 år siden Norges Bondelag ble stiftet! Og bli med på jubileumsmarkeringer gjennom hele året.

Nyttig ledersamling på Teams

Møre og Romsdal Bondelags ledersamling på Teams 28. januar samlet 46 deltakere. Årets jordbruksforhandlinger sto i fokus i innleggene til fylkesleder Konrad Kongshaug og leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, og også i en god spørsmål- og diskusjonsrunde etterpå.

Velkommen til Nina som ny organisasjonssjef

(06.01.2021) Nina Kolltveit Sæter er i gang som ny organisasjonssjef i Møre og Romsdal Bondelag. Hun hadde sin første arbeidsdag på fylkeskontoret i Molde mandag 4. januar.

Beredskapsplan for Møre og Romsdal Bondelag

Styret i Møre og Romsdal Bondelag har laget en beredskapsplan for fylkeslaget. Beredskapsplanen omfatter håndtering av alvorlige hendelser i landbruket der Bondelaget involveres.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere