Leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes (t.v.) og fylkesleder Oddvar Mikkelsen overrakte vandrepremien, trekofferten, som Aktivt Lokallag 2016 i Møre og Romsdal Bondelag til Averøy Bondelag ved nestleder Bjørn Erik Rånes, styremedlem Vegard Smenes og leder Konrad Kongshaug (Foto: Arild Erlien).

Styret i Møre og Romsdal Bondelag utnevner hvert år et «Aktivt Lokallag». Laget går videre til konkurransen i Norges Bondelag om Årets Lokallag.

Averøy Bondelag har gjennom mange år hatt god og høy aktivitet over lang tid og tatt initiativ til tiltak i kommunen. Laget har gjennom flere år vært dyktige på medlemsverving, de har mange og gode medlemsaktiviteter og er å se i media med utspill og kommentarer.

Av lagets varierte aktiviteter i fjor blir nevnt uttale til jordbruksforhandlingene, julebord for medlemmene, medlemsmøte, studiering, arrangert familiedag i gamme, arrangert tre bondekafeer, sponset og deltatt på skolelunsj, sponset natursti for barn og arrangert metallinnsamling. Averøy Bondelag har fått opp aktiviteten på medlemsverving, som er ei prioritert oppgave for lokallagene i Norges Bondelag. Det er ikke hvert år at et lokallag får 20 nye medlemmer på ett år.