Tente 25 varselbål i fylket

Publisert 01.02.2017
  • Tips en venn om denne siden

Tirsdag 31. januar kl. 15.00 – 16.00 tente lokale Bondelag varselbål på 25 steder i Møre og Romsdal som et varsel om at Regjeringas jordbruksmelding fører matproduksjonen i feil retning. Se bilder og presseklipp fra Møre og Romsdal.

Bildet over: Fra bålaksjonen til Molde Bondelag ved Felleskjøpet i Molde (Foto: Arild Erlien)

Å tenne bål er et gammelt varsel om fare. Derfor tente bondelag på samme tids over hele landet bål for å protestere mot regjeringas nye landbrukspolitikk. Tilbakemeldinger til Møre og Romsdal Bondelag viser at rundt 25 varselbål ble tent her i fylket. På landsplan over 250 bål.

Budskapet fra bondelagene over hele landet fra bålaksjonen var:

  • I dag tenner bondelag over hele landet bål for å si klart ifra at vi er uenige i retningen regjeringa vil ta landbruket. Vi tenner bål, som et varsel om fare. Med jordbruksmeldinga er regjeringa på kollisjonskurs med bøndene, Stortingets flertall og forbruker.
  • Med den nye jordbruksmeldinga angriper Regjeringa landbruket fra alle kanter.
  • Det er lov å ønske seg at landet ser annerledes ut, men fakta er at vi har bare 3 prosent dyrka mark i Norge. Skal vi øke matproduksjonen, må vi bruke jorda der den ligger.

Vi trenger en landbrukspolitikk med gode verktøy.

  • Det er ingen selvfølge at vi har et jordbruk fra nord til sør i dette landet, og et mangfold av gårder. Det er dette vi brenner for og vil ha mer av. Derfor står vi her i dag.

Det er tre forhold i jordbruksmeldinga som Bondelaget reagerer på:

  • gir økt liberalisering og svekker politikken som har ført oss dit vi er i dag betyr sentralisering av jordbruket og svekker rollen jordbruket spiller i distriktene
  • endrer det landbruket vi kjenner i dag.
  • Norsk landbruk er ei næring med store muligheter. Vi vil forsterke og forbedre landbrukspolitikken for å ta ut potensialet som i næringa, vi har mulighet for å vokse. Det potensialet tar ikke meldinga tak i.

Regjeringas nye hovedmål for landbruket er at matproduksjonen skal være kostnadseffektiv. Dette er feil fokus. Vi trenger en politikk som stimulerer til bruk av arealene landet rundt, og øke matproduksjonen på norske ressurser. Vi vil at Stortinget viderefører matsikkerhet, landbruk over hele landet, økt verdiskaping og bærekraft som overordna mål for norske landbrukspolitikk.  

 

Under følger noen bildeglimt fra bålaksjonene i Møre og Romsdal:

 

  

 

 

 

Fotograf fra Romsdals Budstikke sikrer seg bilde av "bålgjengen".

Gunnar Sandvik fra NRK Møre og Romsdal intervjuer de unge bøndene i Molde, Lasse V. Gjeitnes (t.v.) og Sverre Solli (Foto: Arild Erlien).

NRK TV gjør opptak til Dagsrevyen.

Grillsjefene i Molde Bondelag, Sverre Solli (t.v.) og Gunnar Wentzel. (Foto: Arild Erlien)

Koronavirus mot klimakur

- Koronaviruset har gitt samfunnet ein kraftig vekkjar, og heller ikkje klimadebatten bør bli den same etter krisa, skriv skribent i Nationen, Audun Skjervøy, bonde frå Valldal og nyvalt styremedlem i Møre og Romsdal Bondelag.

Meld deg som husdyravløyser!

Landbrukstenestene i Møre og Romsdal samarbeider med kommunene i sitt ansvarsområde om å bygge opp en reservestyrke for husdyravløsning dersom behovet for ekstramannskap oppstår i forbindelse med Korona-pandemien.

Må bevare kanaliseringspolitikken

- Selv om regjeringen skulle legge mye penger på bordet, bør vi ikke inngå en avtale som ikke bevarer kanaliseringspolitikken, skriver styret i Møre og Romsdal Bondelag i sin uttale til jordbruksforhandlingene 2020.

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Vellykket konferanse om levedyktig landbruk

Vel 170 personer deltok på den årlige næringskonferansen for landbruket i Møre og Romsdal i Molde fredag 6. mars om levedyktig landbruk. Det ble en vellykket konferanse med godt faglig påfyll for deltakerne.

UTSATT temadag eigarskifte

Temadag eigarskifte laurdag 28. mars er utsatt til situasjonen med koronaviruset normaliserer seg og vi kan gjennomføre møter igjen. Mest sannsynlig blir det ny temadag eigarskifte ein laurdag i september/oktober, men dato blir ikkje fastsett før i midten av august.

Kompliserte ordninger når bonden skal ha barn

Konrad Kongshaug fra Averøy er gjenvalgt som fylkesleder i Møre og Romsdal Bondelag. I en uttale om «når bonden skal ha barn» krever fylkesårsmøtet at bondeyrket må bli lettere å kombinere med graviditet og fødsel

Dette skjer i Møre og Romsdal Bondelag

Onsdag
27
mai

Styremøte M&R Bondelag

Molde
Mandag
23
november

Skattekurs og temakurs

Alexandra Hotell, Molde
Fredag
05
mars

Fylkesårsmøtet 2021

Hotell Alexandra, Molde

Våre samarbeidspartnere