Bildet over: Fra bålaksjonen til Molde Bondelag ved Felleskjøpet i Molde (Foto: Arild Erlien)

Å tenne bål er et gammelt varsel om fare. Derfor tente bondelag på samme tids over hele landet bål for å protestere mot regjeringas nye landbrukspolitikk. Tilbakemeldinger til Møre og Romsdal Bondelag viser at rundt 25 varselbål ble tent her i fylket. På landsplan over 250 bål.

Budskapet fra bondelagene over hele landet fra bålaksjonen var:

  • I dag tenner bondelag over hele landet bål for å si klart ifra at vi er uenige i retningen regjeringa vil ta landbruket. Vi tenner bål, som et varsel om fare. Med jordbruksmeldinga er regjeringa på kollisjonskurs med bøndene, Stortingets flertall og forbruker.
  • Med den nye jordbruksmeldinga angriper Regjeringa landbruket fra alle kanter.
  • Det er lov å ønske seg at landet ser annerledes ut, men fakta er at vi har bare 3 prosent dyrka mark i Norge. Skal vi øke matproduksjonen, må vi bruke jorda der den ligger.

Vi trenger en landbrukspolitikk med gode verktøy.

  • Det er ingen selvfølge at vi har et jordbruk fra nord til sør i dette landet, og et mangfold av gårder. Det er dette vi brenner for og vil ha mer av. Derfor står vi her i dag.

Det er tre forhold i jordbruksmeldinga som Bondelaget reagerer på:

  • gir økt liberalisering og svekker politikken som har ført oss dit vi er i dag betyr sentralisering av jordbruket og svekker rollen jordbruket spiller i distriktene
  • endrer det landbruket vi kjenner i dag.
  • Norsk landbruk er ei næring med store muligheter. Vi vil forsterke og forbedre landbrukspolitikken for å ta ut potensialet som i næringa, vi har mulighet for å vokse. Det potensialet tar ikke meldinga tak i.

Regjeringas nye hovedmål for landbruket er at matproduksjonen skal være kostnadseffektiv. Dette er feil fokus. Vi trenger en politikk som stimulerer til bruk av arealene landet rundt, og øke matproduksjonen på norske ressurser. Vi vil at Stortinget viderefører matsikkerhet, landbruk over hele landet, økt verdiskaping og bærekraft som overordna mål for norske landbrukspolitikk.  

 

Under følger noen bildeglimt fra bålaksjonene i Møre og Romsdal:

 

  

 

 

 

Fotograf fra Romsdals Budstikke sikrer seg bilde av "bålgjengen".

Gunnar Sandvik fra NRK Møre og Romsdal intervjuer de unge bøndene i Molde, Lasse V. Gjeitnes (t.v.) og Sverre Solli (Foto: Arild Erlien).

NRK TV gjør opptak til Dagsrevyen.

Grillsjefene i Molde Bondelag, Sverre Solli (t.v.) og Gunnar Wentzel. (Foto: Arild Erlien)