Bondelagskokk Nils Henning Nesje serverte politikerne nydelige smaker med basis i vestlandsk fjordfe.Det var Møre og Romsdal Bondelag og Matfestivalen som inviterte til den politiske matpraten i Bondens Restaurant på St Olavs Plass fredag ettermiddag. Debattdeltakere var landbruksminister og 2. kandidat for Fremskrittspartiet, Jon Georg Dale, Volda, 2. kandidat for Høyre, Marianne Synnes, Ålesund, stortingsrepresentant og 1. kandidat for Arbeiderpartiet, Else-May Botten, Molde, 2. kandidat for Senterpartiet, Geir Inge Lien, Vestnes, stortingsrepresentant og 1. kandidat for Venstre, Pål Farstad, Kristiansund, og 1. kandidat for Kristelig Folkeparti, Steinar Reiten, Averøy.

Fylkesleder i Møre og Romsdal Bondelag, Oddvar Mikkelsen (t.v.) og landbruksminister Jon Georg Dale (t.h.) fikk servert upasteurisert melk av bondelagskokk Nils Henning Nesje og debattleder Gunnar Nagell Dahl (Foto: Arild Erlien)Debattleder Gunnar Nagell Dahl er til daglig er matattaché ved landbruksavdelinga hos Fylkesmannen i Hordaland.

Bondelagskokk

Før debatten serverte Bondelagskokk Nils Henning Nesje fra Langevåg i Sula nydelige smaker med basis i vestlandsk fjordfe og upasteurisert melk.

- Det er en stor ære, sa Nils Henning Nesje da han sist vinter ble utnevnt til ny Bondelagskokk. Bondelagskokken utnevnes annethvert år av Norges Bondelag, og skal bidra til å skape bedre kon-takt fra bonde via kokk til forbruker. Sammen med utnevnelsen følger et stipend som skal benyttes til å forsterke og videreutvikle norsk matkultur og mathistorie.

Spiser norsk mat i ett år

Øyvind Havåg (t.v.) fortalte om familieprosjektet Norges Matfat – om familien som spiser utelukkende norsk mat i ett år.Under arrangementet fortalte Øyvind Havåg om familieprosjektet Norges Matfat. Lene og Øyvind Havåg fra Leikong i Herøy spiser utelukkende norsk mat i ett år. Siden 1. november i 2016 har familien Havåg kun spist mat som er dyrka i Norge. Øyvind Havåg fortalte om bakgrunnen for dette valget og om hvordan det fungerer i praksis.

 

Her er noen korte utdrag fra politikerdebatten:

JON GEORG DALE (Frp): Vi har daglig måttet kompromisse med KrF og Venstre, men vi har i felleskap kommet fram til gode løsninger. Landbruket har blomstret med Frp i stolen i Landbruksdepartementet, og vi har ambisjoner om å holde fram i fire nye år. Lokal mat – ja takk. Vi kjører en aktiv landbrukspolitikk, og konserverer ikke slik som Sp. Sp klager på verden, men er med på ferden.

Folk stoppet opp på St. Olavs plass og lyttet til debatten.ELSE-MAY BOTTEN (Ap): Vi må legge tilskuddene i landbruket til rette for bøndene ut i fra ressursgrunnlaget. Derfor trenger vi et finmasket tilskuddsregime. Vi støtter satsingen på lokal mat. God matmerking er svært viktig. Lov om god handelsskikk må vi ha. Beitetilskudd – både på inn- og utmark er nødvendig med tanke på kulturlandskapet.

STEINAR REITEN (KrF): Det går bra norsk landbruk, og det skyldes KrFs og Venstres landbrukspolitikk. God uttelling for større bruk er bra, men nå må vi løfte de små- og mellomstore etter. Vi lover en øremerket investeringspakke. Vi må i størst mulig grad brødfø oss sjøl i dette landet. Regjeringens deregulering av markedsordningene for geitemelk og egg er helt uforståelig.

2. kandidat for Høyre, Marianne Synnes, Ålesund (t.v.) i samtale med fylkesleder Oddvar Mikkelsen og nestleder Gunnhild Overvoll i Møre og Romsdal Bondelag.MARIANNE SYNNES (H): Et hjertesukk til Bondelaget: dere må påvirke til at det leveres bedre mat i butikkene. Mye er alt for dårlig. Vi vil vri tilskuddsordningene mot større effektivitet i produksjonen. Bøndene er selvstendig næringsdrivende, og vi må stimulere mangfoldet. Selvfølgelig vil Høyre sikre trygg mat i Norge. Og vi trenger både store og små bruk.

PÅL FARSTAD (V): Venstre og KrF har justert landbrukspolitikken. Vi vil ha landbruk over hele landet. Det betyr en finmasket landbrukspolitikk som tilpasses driftsgrunnlaget. Venstre med Sponheim i spissen var en døråpner for lokalmatsatsingen i Norge. Vi må satse på storfe og sau i Møre og Romsdal. Venstre er best på jordvern.

GEIR INGE LIEN (Sp): Norsk landbruk leverer trygg mat, vakkert kulturlandskap og god dyrevelferd. Og det bor folk på gårdene. Norsk landbruk er avhengig av villet politikk. Vi er på bondens side.

Les omtale i Bygdebladet 29. august - klikk her

Les omtale i Bladet Matindustrien 28. august - klikk her

 

Bondelagskokk Nils Henning Nesje (t.h.) og debattleder Gunnar Nagell Dahl overrakte melkespann til landbruksminister Jon Georg Dale.

Bondelagskokk Nils Henning Nesje hadde eget telt på St. Olav Plass under Matfestivalen i Ålesund, der han alle tre festivaldagene serverte nydelige smaker med utgangspunkt i lokale råvarer.

Bondens Marked var godt representert på Matfestivalen i Ålesund. Her Petter Melchior fra Melchiorgarden i Norddal (og styremedlem i M&R Bondelag) i samtale med Bondelagskokk Nils Henning Nesje.

Felleskjøpet stilte med både store og små traktorer på Matfestivalen, til gleder for de besøkende.