Nyheter

Ei ørlita julehelsing

Med dette biletet av snødekte marker på Farstad ynskjer Møre og Romsdal Bondelag folk og fe alt godt for jula og det nye året!

Et samlet landbruk: – Opptrapping må på plass nå!

En klar og tydelig opptrappingsplan for matproduksjon må til for at bonde og forbruker skal få tillit til at regjeringen tar matsikkerhet og verdiskapning på alvor inn i framtida.

Her kan du lese Møre og Romsdal Bondelag sitt høringssvar

Møre og Romsdal Bondelag har levert sitt høringssvar om NOU 2022:14 Inntektsmåling i jordbruket, den såkalte Grytten-rapporten. 

Kven bør sitte i fylkesstyret?

Kjenner du nokon som du tenkjer kunne gjere ein god jobb i fylkesstyret i Møre og Romsdal Bondelag? Kom med forslag til valnemnda innan 15.desember!

Godt oppmøte og god stemning på årets skattekurs

Denne uka har Møre og Romsdal Bondelag arrangert skattekurs for samarbeidende regnskapskontor. Tilsvarende kurs holdes hvert år i samarbeid med Norges Bondelags avdeling for regnskap og juridisk service.

Innhaldsrike dagar på Leiarmøtet i Møre og Romsdal

11-12.november var tillitsvalde frå heile fylket samla til Leiarmøte i Molde. Tunge landbrukspolitiske tema stod på dagsorden, men også erfaringsutveksling og eit aldri så lite jubileum.

Grytten-rapport og landbrukspolitisk verksted på Ledermøtet i Molde

Anders Huus, seniorrådgiver i næringspolitisk avdeling og Norges Bondelags egen tallknuser, hadde oppgaven å gjøre NOU rapporten Inntektsmåling i landbruket mer tilgjengelig for deltakerne på Ledermøtet 11.-12.november.

Matnyttig temadag om eigarskifte

Laurdag 15.oktober arrangerte vi eigarskiftekurs i Molde. Deltakarane ga uttrykk for at kurset var matnyttig. Mange nytta også høvet til å stille spørsmål til samarbeidsadvokatane våre.

Eigarskiftekurs i Molde

Det er fortsatt ledige plassar på Eigarskiftekurs laurdag 15.oktober. Vi utvidar påmeldingsfristen til måndag 10.oktober.

Inntektsutvalget: Svarer ikke ut om bondens økonomi

– Det er svært viktig å finne en god måte å måle bondens inntekt på. Inntektsutvalget sin vurdering svarer ikke godt nok ut på denne oppgaven, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Nyttig input og engasjerte diskusjonar på kurs for tillitsvalde

23.-24.september var alle lokale tillitsvalde invitert til mediekurs og lokallagsskole i Molde. Fylkesstyret og fylkeskontoret deltok også.

Konrad Kongshaug med i referansegruppe

Kvoteordninga for mjølk skal under lupa - og fylkesleiaren i Møre og Romsdal Bondelag er med i arbeidet med å gå gjennom ordninga og vurdere korleis ordninga bør utviklast vidare.

Bondelaget på Matfestivalen

Den norske matfestivalen i Ålesund har overlevd koronaen. Og Bondelaget er med! Sjå glimt frå festivalen og få eit kort referat frå den politiske matpraten her.

Kvotefri jakt på hjortekalv innvilga

Svaret frå Miljødirektoratet er klart. Her finn du oversikt over kommunane som har fått innvilga kvotefri jakt på hjortekalv jaktsesongen 2022/2023.

Utvider lisensfellingsperioden for jerv

Norges Bondelag er svært positiv til at regjeringen har vedtatt å utvide lisensfellingsperioden for jerv fra 20. august til 15. februar. Dermed starter jervejakta i Sør-Norge samtidig med villreinjakta.

Ekstrautbetaling av tilskudd på vei

Landbruksdirektoratet planlegger å utbetale ekstra tilskudd i to omganger i september. Forutsetningene for å drive matproduksjon er tøffe, og dette er strengt nødvendig kompensasjon som Bondelaget har jobbet lenge for.

Dokumenter skadene

En svært regntung og kald sommer har preget spesielt Vestlandet og Nord-Norge. Mange bønder blir rammet med dårlige avlinger. Dokumenter skadene og meld ifra til Landbrukskontoret.

Besøk frå Norges Bondelag

I store delar av landet har sommaren vore prega av uvanleg mykje regn. I Møre og Romsdal er situasjonen alvorleg med tanke på matproduksjonen.

Ny strømstøtteordning vedtatt: Søknadsskjema er nå lagt ut

Skjema for strømstøtte for jordbruksforetak, veksthus og vanningslag er nå lagt ut hos Landbruksdirektoratet. For å motta strømstøtte for perioden april 2022 til og med juni 2022, må søknadsskjema sendes innen 30.september.

Utsett frist for spreiing av husdyrgjødsel til 17. august

Svært mykje regn i sommar gjer at fristen for spreiing av husdyrgjødsel i Regionalt miljøprogram (RMP) vert utsett til 17. august.

- Søk om kvotefri kalveskyting!

Det er no muleg å søkje om kvotefri avskyting av hjortekalv. Konrad Kongshaug, fylkesleiar i Møre og Romsdal Bondelag, ber bønder og kommunar vere vakne og søkje i tide.

Arealbarometeret – et nyttig verktøy

NIBIO sitt arealbarometer er et nyttig verktøy i arbeidet med jordvern og driveplikt. Barometeret er nå oppdatert og tilgjengelig for alle som er interessert i matproduksjon, jord og areal. 

Lyst til å arrangere Åpen Gård i år?

Etter to år utan - no har vi sjansen igjen! Søndag 28.august blir det Åpen Gård over heile landet - og lokallaget ditt kan vere med!

Marthe (20) og Birger (22) investerte 9,5 millioner på gård i fjor

– Det har vært drømmen hele tiden, spesielt å drive med melkeproduksjon, sier det unge paret på Averøy i Møre og Romsdal.

Tydelige budskap under politikerfrokosten foran Stortinget

Det var godt oppmøte da Norges Bondelag inviterte til frokost foran Stortinget onsdag morgen. Mange stortingspolitikere og flere statsråder var til stede for å få med seg bøndenes budskap i forkant av jordbruksoppgjøret.

Godt frammøte på bondelunsj

- Det er fortsatt grunn til å ha høge forventningar til jordbruksoppgjeret. Det var noko av budskapet frå stortingsrepresentant Jenny Klinge til Molde Bondelag som var samla til lunsj tysdag.

Inntektene stuper i jordbruket

Nye tall fra Budsjettnemnda for jordbruket viser at inntektene faller kraftig i 2022. – Tallene bekrefter den alvorlige økonomiske situasjonen i jordbruket. Det vil prege årets jordbruksoppgjør, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Orienteringsmøte om E39 og årsmøte i Jordvernforeninga

Onsdag 6.april inviterte Jordvern Møre og Romsdal til orientering om E39 Lønset – Hjelset og jordvern, med påfølgjande årsmøte.

Velferdsordningane må styrkast

Tilskuddsordningane for avløysing i samband med sjukdom og fødsel må styrkast. Dette har Møre og Romsdal Bondelag arbeidd for i lang tid og denne veka har tillitsvalgte vore i både radio og TV.

Bøndene står for tur

Norsk matsikkerheit kan ikkje lenger basere seg på dugnadsinnsats og bønder som berre har råd til å vere litt sjuke, ha litt ferie eller bli litt gravide.

Nordre Sunnmøre Bondelag skipa

På skipingsmøtet for Nordre Sunnmøre Bondelag i Brattvåg 30. mars vart Petter Arne Ekroll valt til den første leiaren i det nye laget. Fire tidlegare lokale Bondelag slo seg saman til eitt lokallag.

Protokoll fra fylkesårsmøtet 2022

Lørdag 12.mars 2022 hadde Møre og Romsdal Bondelag fylkesårsmøte i Molde. Protokollen fra møtet kan du lese her.

Sykkylven Bondelag kåra til Årets Lokallag i Møre og Romsdal

Møre og Romsdal Bondelag var samla til årsmøte i Molde 12.mars. Der vart Sykkylven Bondelag kåra til Årets Lokallag. Lokallagsleiar Peder Vik Stave tok i mot diplom og premie på vegne av laget.

Gjenvalg til fylkesstyret

Både fylkesleder Konrad Kongshaug, Averøy og nestleder Anna Håland Berget, Rauma, ble gjenvalgt på årsmøtet i Møre og Romsdal Bondelag på Scandic Seilet i Molde lørdag 12. mars.

Inntektene må opp!

Årsmøtet i Møre og Romsdal Bondelag krev i ein resolusjon eit kraftig inntektsløft for bonden.

Mest avgjørende jordbruksoppgjør på 50 år

Fylkesleder i Møre og Romsdal Bondelag, Konrad Kongshaug, sa i talen til fylkesårsmøtet at årets jordbruksoppgjør er det viktigste og mest avgjørende jordbruksoppgjør for norsk matproduksjon og norsk selvforsyning på 50 år.

Årets unge bonde krever bedre velferdsordninger

Vi har tatt en prat med Årets unge bonde, Sofie Rebekka Høybakk, i forbindelse med kvinnedagen 8. mars.

75 år med Møre og Romsdal Bondelag

I 2022 er det 75 år sidan skipingsmøtet av Møre og Romsdal fylkeslag av Norges Bondelag vart halde i Molde - 26. februar 1947. Her er eit hefte på 40 sider der det er samla namn, tillitsvalde, bileter og diverse fakta om fylkeslaget gjennom 75 år.

Utvidet fylkesstyremøte

Tirsdag 1. mars skal Møre og Romsdal Bondelag ha utvidet styremøte i Molde, der fylkesstyret skal utforme sitt endelige innspill til forhandlingsutvalget i Norges Bondelag i forkant av jordbruksforhandlingene.

Årsmeldinga for 2021 er ute i verda!

Alle Bondelagsmedlemmer i Møre og Romsdal finn årsmeldinga som innstikk i Bondebladet datert 24.februar 2022.

Miniseminar for lokale tillitsvalgte

14.februar var alle tillitsvalgte i lokallagene i Møre og Romsdal invitert til miniseminar i forkant av jordbruksforhandlingene 2022. Seminaret ble holdt på Teams, og over 50 personer deltok.  

Innspel til jordbruksoppgjeret

Studiemateriellet knytt til jordbruksforhandlingane til våren er klart og finst både digitalt og på papir.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere