Tirsdag 21. og onsdag 22. november ble det holdt skattekurs for 80 deltakere. Dette årlige kurset for samarbeidende regnskapskontor blir arrangert i sin helhet av Norges Bondelag, og arrangeres eksklusivt for ansatte i eller innehavere av regnskapskontor som har samarbeid med Norges Bondelag. Skattekurset har som målsetting å gi en bred gjennomgang av relevante skatte- og avgiftsfaglige nyheter slik at regnskapsførere er faglig oppdatert til det kommende årsoppgjøret.

Skattekurset er et oppdateringskurs med fokus på regnskap, skatt og avgift, der vinklingen gjennom eksempler er tilpasset regnskapskontorenes arbeidsdag.

Forelesere var fagsjef skatt/advokat Mari Cesilie Gjølstad og avdelingssjef i avdeling for regnskap og juridisk service (RJS) i Norges Bondelag, Arnstein Tveito. De hadde med seg som forelesere to nyansatte ved avdelingen; advokat Marta Melby og rådgiver Gry-Heidi Ruud-Wethal.

Følgende tema ble tatt opp på årets skattekurs:

 • Skatte- og avgiftsopplegget for 2017.
 • Aktuelle saker og ofte stilte spørsmål.
 • Vedlikehold og påkostning.
 • Erstatninger.
 • Aksjeloven.
 • Skogbeskatning.
 • Personforsikringer for bonden.
 • Aktuelle merverdiavgiftsspørsmål.
 • Statsbudsjettet 2018.

Merverdiavgift - mange muligheter og fallgruver

Terje BakkeI forkant av skattekurset ble det mandag 20. november holdt temadag om merverdigavgift, som samlet 41 deltakere. Temakurset er et samarbeid mellom Norges Bondelag og Økonomiforbundet. Terje Bakke, senior manager i Ernst & Young Advokatfirma AS, var foreleser.

Kurset omhandlet reglene for behandling av merverdiavgift som stadig er under endring, og praktiseringen av regelverket er i mange tilfeller svært komplisert og tidkrevende. Feil kan medføre store økonomiske konsekvenser for kundene.

Kurset satte deltakerne i bedre stand til å gjennomføre avgiftsbehandlingen på en korrekt måte. Det er også viktig at regnskapsførere og rådgivere ser de mulighetene som MVA-loven gir med tanke på best mulig løsning for kundene.

Kursinnhold var:

 • Innledning om MVA-loven, registrering og sletting.
 • Primæroppgave + konsekvenser ved sletting fra MVA-registeret
 • Kort info om det fremlagte statsbudsjettet for 2018
 • Erfaringer fra MVA-endringene som ble innført i 2017
 • Tomteutvikling/hyttebygging
 • Utleie av fast eiendom til næringsdrivende
 • Justeringsreglene - til glede og forargelse
 • Utleie av hytter med tilhørende jakt- og fiskerett, mulig servering etc.
 • Relevante dommer, uttalelser, nyheter og erfaring fra bokettersyn