Nyheter

Temadag Eigarskifte

Ole H. Rødstøl

Møre og Romsdal Bondelag inviterer på nytt til samling med tema Eigarskifte i landbruket. Denne gong laurdag 11. februar 2017 kl 10.30 – 17.00 på Hotell Ivar Aasen i Ørsta.

Kven sit i skyttargrava no?

Oddvar Mikkelsen

- Jon Georg, bønder sutrar ikkje, men det hender vi bit tennene saman så hardt at vi får tårar i augo. Det skriv leiar i M&R Bondelag, Oddvar Mikkelsen, som tilsvar på intervju med landbruks- og matminister Jon Georg Dale i Sunnmørsposten før jul.

Auka risiko for geitebøndene

Petter Melchior

Styremedlem i Møre og Romsdal Bondelag, geitebonde Petter Melchior i Norddal, meiner jordbruksmeldinga føreslår auka usikkerheit for framtidig inntening og dermed auka risiko for geitebøndene. Det betyr i praksis stagnasjon og avvikling.

- Vi lyttar til Dale med stor interesse og betydeleg skepsis

Oddvar Mikkelsen

Leiar i Møre og Romsdal Bondelag, Oddvar Mikkelsen, meiner regjeringa i den nye jordbruksmeldinga forsøker å fjerne ei rekke enkeltordningar som til saman vil bidra til at distriktslandbruket blir kraftig svekka, og bonden får større risiko.

Tingvollost hadde ikke eksistert uten mottaksplikta

Tingvollost

Osteverdensmester Kristin Waagen i Tingvollost sier til NRK at mottaksplikta som samvirke har er alfa og omega for dem. - Uten Tine måtte vi ha ystet hver helg året rundt fordi kyrne produserer like mye uansett. Tine henter det vi til enhver tid har til overs.

Hva med Vestlandet, Jon Georg Dale?

Fylkesledere Vestlandet

- Erfaringene med regjeringa gjennom tre år gjør at vi ser fram til jordbruksmeldinga med stor interesse og dessverre betydelig skepsis.

Bondelaget gratulerte med verdens beste ost

Tingvollost

- Dere har skapt et osteeventyr som «raserer» hele Europas tanker og oppfatninger om hvor verdens beste ost skal komme fra. For den kommer nemlig fra Torjulvågen, sa leder i Møre og Romsdal Bondelag, Oddvar Mikkelsen, da fylkeslaget troppet opp hos Tingvollost fredag for å hedre verdensmesteren.

Frp tar æren men har seg selv å skylde

Leserinnlegg

- Her i landbruksministrene Listhaug og Dales fylke fortsetter nedgangen i antall gårder og areal dyrka jord etter regjeringsskiftet. Det er umulig å etterleve deres politikk, skriver leder i Møre og Romsdal Bondelag, Oddvar Mikkelsen, i et leserinnlegg som står på trykk i Dagbladet i dag.

Våre samarbeidspartnere