Fylkeslederne Oddvar Mikkelsen (t.h.) og Sigurd Enger blir intervjuet av journalist fra Volda.Møre og Romsdal Bondelag var vertskap for styret i Akershus Bondelag. Bakgrunnen for samlinga var blant annet diskusjonen i Bondebladet i fjor mellom fylkeslederne Sigurd Enger i Akershus og Oddvar Mikkelsen i Møre og Romsdal, der det kom fram ulikt syn på korn- og kraftforpolitikken, og innretningen på distrikts- og arealtilskudd.

Geitebruk

Første stopp 3. oktober var gardsbesøk hos geitebonde Hogne Homberset i Volda. Han driver et brattlendt bruk med rundt 250 mjølkegeiter på garden. Han formidla på ei god måte hverdagen til en geitebonde, og hadde framtidstro for både ost og kjøtt av geit. Og geitene er viktige for kulturlandskapspleie. – Geita er viktig i distriktet og berga meieriet i Ørsta i fjor som følge av at det er mange geitebruk i området.

  

Geitebonde Hogne Homberset (t.v.) tok imot fylkesstyrene i gardstunet.

Fra venstre: Tore Våde, og Hege Eline og Tormod Slåttelid i tunet på et brattlendt Vestlandsbruk.10-kyrsbruk

I Austefjorden besøkte de to fylkesstyrene et typisk brattlendt Vestlandsbruk, et 10-kyrs mjølkebruk hos Hege Eline og Tormod Slåttelid. Hege er bonden, men har også halv stilling utenom. Tormod er i fullt arbeid utenom gardsbruket og bruker all fritid på garden.

Under dette besøket deltok også nabobonde Tore Våde, som har ei mjølkekvote på 180 tonn. Tore fortalte de to fylkesstyrene om bakgrunnen for at han nå har skrinlagt sine planlagte investeringer og nybygging på grunn av usikkerhet med økonomi.

 

Hege Eline Slåttelid (bildet til venstre) har ti kyr i fjøset. Tore Våde (imidten på bildet til høyre) fortalte om sine skrinlagte planer.

Sistebondeeffekten

Lidvin (t.v.), Ragna og Magnus Skjerdal.Deretter gikk turen til Bjørkeområdet. Første stopp var hos geitebonde Magnus Skjerdal på Leira, og med fokus på sistebondeeffekten. Det er langt til neste bonde, og hva skjer i bygdene den dagen dyrene ikke lenger er på beite og steller kulturlandskapet. Magnus har nå overdratt bruket til sønnen Lidvin, som er innstilt på å prøve å drive videre, men ennå ikke sikker på hvor lenge det blir. Sogningen Magnus Skjerdal fra Aurland og kona Ragna kjøpte bruket i 1978. Da var det kyr på bruket, men i 1981 gikk de over til geiter da de fant ut at det var fantastiske forhold for geitehold i dette området. Nå har de rundt 180 mjølkegeiter på garden.

 

Bildet til høyre: Lidvin Skjerdal og fylkesleder Oddvar Mikkelsen.

Produksjon av musserende vin

Nina ViddalFør de to fylkesstyrene tok båttur ut fjorden til Sæbø og overnatting på Sagafjord Hotell, besøkte de nabobygda Viddal. Her fortalte Nina Viddal om sin nyetablerte virksomhet, nemlig oppbygging av en vingard med verdens nordligste produksjon av musserende vin. Nina har bodd og arbeidet i hotell- og restaurantbransjen i Ålesundsområdet i årevis. I 2015 flyttet hun til slektsgarden i Hjørundfjorden. Vinplantene har kommet i jorda, og hun håper at hun om ikke alt for lenge kan prøvesmake de første boblende vindråpene. Hun fortalte om sine framtidsplaner, om etablering av firmaet Fjordbobler Viddal med økonomisk støtte fra Innovasjon Norge og om bygging av nytt bygg på garden. Ønskedrømmen er å kunne leve av dette, og skape noe som er interessant for ungene å ta over. Det bor ikke mer enn 11 fastboende på Viddal, og ingen driver lenger med kjøttproduksjon. Garden til Nina Viddal har tilhørt slekta bakover i flere hundre år, og helt fram til for ti år siden satset onkelen på kyr. Nina sa det er viktig å prøve å skape noe nytt.

 

Nina Viddal fortalte engasjert om sine planer.

Under turen var det også en kort stopp og orientering om paddeområdet i Austefjorden.Bilder fra fjord og fjell

Før middag på Sagafjord Hotell viste tidligere leder i Hjørundfjord Bondelag, Knut Hustad, bilder fra fjord og fjell i Hjørundfjorden, og fortalte om sine mange sommer- og vinterturer i området.

Kanaliseringspolitikken

Onsdag 4. oktober startet de to fylkesstyrene med egne styremøter på hotellet.

Deretter brukte de mye av dagen til fellesmøte. Her ble flere aktuelle landbrukspolitiske saker og utfordringer tatt opp til drøfting.

Fra felles styremøte mellom Møre og Romsdal Bondelag og Akershus Bondelag.Rådgiver Rose Bergslid i Møre og Romsdal Bondelag, ga ei god orientering om sine tanker om et effektivt Vestlandsjordbruk med sitt foredrag hun hadde kalt fra Molde til Marokko med møkk.

Deretter drøftet fylkesstyrene kanaliseringspolitikken, om korn og kraftfor. Dilemma: Dårlig kornøkonomi har svekket kanaliseringspolitikken, men bedre kornpris vil gi dyrere kraftfôr. Diskusjonen dreide seg i hovedsak om prisnedskrivingen av kraftfôret. 

Fylkesleder Sigurd Enger i Akershus og organisasjonssjef Arnar Lyche i Møre og Romsdal er begge med i ei arbeidsgruppe i Norges Bondelag som arbeider med gjødselsvareforskriften. På fellesmøtet orienterte de om dette arbeidet.

Fra gardstunet til Odd Bjarne Bjørdal.Siste tema som ble tatt opp til drøfting var myrdyrking.

Sau og ammekyr

Fylkesstyrene i Bondelagene avla onsdag ettermiddag et besøk på setra til fylkesstyremedlem Odd Bjarne Bjørdal, og på gardsbruket hans i Bjørdalen. I 2015 tok han i bruk et nytt ammekufjøs på 250 m² med plass til 25 storfe. I tillegg har han nærmere 200 vinterfora sauer i sauefjøset, og er Ørstas største sauebonde. Odd Bjarne har stort fokus på bedre utnytting av utmarka og vedlikehold av kulturlandskapet. Ammekyr med kalv kan gå ute fra vår til sen høst.

 

Odd Bjarne Bjørdal tok 2015 i bruk et nytt ammekufjøs på 250 m² med plass til 25 storfe

  

Fra setra til Odd Bjarne Bjørdal med utsikt mot Ørsta sentrum i bakgrunnen (bildet til høyre)

Ivar Aasen-tunet

Akershusbesøket ble avsluttet i Ivar Aasen-tunet i Ørsta. Med omvisning og gjennom en 20-minutters lang film fikk følget et godt innblikk i både den gamle bondekulturen og om det store arbeidet Ivar Aasen la ned.

 

Styreturen ble avsluttet med besøk og omvisning i Ivar Aasen-tunet.