Hele lederen i Tidens Krav 30. januar kan du lese ved å klikke på bildet av avislederen:

I et tilsvar som står på trykk i avisa Tidens Krav i dag, skriver leder i Møre og Romsdal Bondelag, Oddvar Mikkelsen, dette:

Lettvint om avløsing på gårdsbruk

Tidens Krav tar flere snarveier når de på lederplass mandag 30. januar argumenterer for å avvikle det såkalte avløsertilskuddet for bonden. De viser til at regjeringens forslag om å avvikle tilskuddet som gir bonden øremerka penger til ferievikar vil gi mindre byråkrati. De peker i tillegg på at bonden vil få de samme midlene til å benytte på ferie og fritid gjennom det såkalte husdyrtilskuddet.

Bondelaget har forståelse for at enkelte bønder gjerne vil ha avløsertilskuddet utbetalt på en slik måte at de kan bruke det til andre ting enn avløsning når økonomien er anstrengt. Samtidig mener vi det er viktig nettopp å leie inn hjelp og ta seg litt fri i krevende perioder av hensyn til familien og til bondens helse. Bonden er selvstendig næringsdrivende, og har ikke samme rettigheter til ferie som lønnsmottakere. Derimot har bonden selvfølgelig ansvar for å sikre at innleie av arbeidskrafta på gården skjer i henhold til norsk lov. Gårdsavløsere, eller bondens vikar som Tidens Krav kaller det, skal ha fagkunnskap til å ta vare på husdyra og produsere trygg mat. Avløserlagene sikrer at bonden får tilgang på kvalifisert arbeidskraft. Det gir seg selv at dette ikke er en jobb som kan gjennomføres av hvem som helst. Dagens ordning med et øremerket avløsertilskudd gir forutsigbarhet ikke bare for bonden, men for avløseren. Faller den øremerkede støtten bort vil yrket som gårdsavløser bli mindre attraktivt og vanskeligere å rekruttere til. God tilgang på godt opplærte avløsere er en tvingende nødvendighet for bonden ved skadefravær eller sykdom. Regjeringens forslag om å avvikle avløsertilskuddet svekker forutsigbarheten og gjør den viktige jobben mindre attraktiv. Dermed risikerer vi mangel på gårdsavløsere den dagen sykdom eller skade gjør at hjelpa i fjøset trengs som mest.

Den siste begrunnelsen for å avvise regjeringens forslag er at de vil kompensere avviklingen av støtte til avløsing med å øke husdyrtilskuddet. Det vil ifølge regnskapskontorer føre til at noen små bruk bare får en tredjedel så mye som de i dag får i avløsertilskudd, mens store bruk kan få tre ganger så mye som i dag. Forslaget følger regjeringens satsing på stordrift og sentralisering. Dette er en utvikling jeg håper at både Tidens Krav og Stortingets flertall takker nei til. 

Oddvar Mikkelsen, leder Møre og Romsdal Bondelag