Nyheter

Valnemndas arbeid er i gang!

- For å få ein så god prosess som mogleg er vi avhengig av innspill frå lokale bondelag og medlemmer i Møre og Romsdal, seier leiar i valnemnda Odd-Harald Solheim.

Frokostseminar: Klimaarbeid i landbruket

Frokostseminar om hvordan norske kommuner kan bidra til utslippskutt i landbruket.

Bli med på samling for unge og nye bønder i Møre og Romsdal!

Møre og Romsdal Bondelag, Felleskjøpet Agri, TINE og Nortura inviterer alle unge og nye bønder i alle aldre til samling på Philipshaugen Lodge i Øksendal 2. og 3. februar.

Temadag om eigarskifte i Ulsteinvik og Kristiansund

Møre og Romsdal Bondelag inviterer til temadag om eigarskifte i landbruket laurdag 30.september på Quality Hotell Ulstein og laurdag 21. oktober på Thon Hotel Kristiansund.

Ny fylkesleder i Møre og Romsdal Bondelag

Konrad Kongshaug ble på årsmøtet i Norges Bondelag i juni ble valgt inn i styret sentralt, og går derfor av som fylkesleder i Møre og Romsdal Bondelag. Dermed blir nestleder Olav Håkon Ulfsnes ny fylkesleder fra 1. juli. Ny nestleder blir Audun Skjervøy, grøntprodusent fra Valldal.

Endringar på fylkeskontoret

Møre og Romsdal Bondelag er glade for å kunne fortelje at Mathias Berstad Malmgren er tilsett som ny rådgjevar på fylkeskontoret. Han tek til i stillinga 1.oktober.

Et godt forhandlingsresultat må til!

Fylkesstyret i Møre og Romsdal Bondelag har studert jordbrukets krav. Her kommenterer styret hvordan kravet ser ut, sett fra Møre og Romsdal, og ønsker partene lykke til med forhandlingene.

Alvorlig oppgjør: Nå trengs politisk vilje til et kraftig inntektsløft

– Den økonomiske situasjonen i landbruket er alvorlig, og behovet for å løfte inntektene er stort. Vi må sikre at bonden fortsatt vil være matprodusent, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Kvotefri jakt på hjortekalv blir vidareført

Kommunar som opplever utfordringar knytt til stor hjortebestand kan søkje Miljødirektoratet om kvotefri avskyting av hjortekalv for jaktåret 2023/2024. 

Nokon må representere jordvernet

Onsdag 12.april var det årsmøte i Jordvern Møre og Romsdal. Før sjølve årsmøtet var årsmøtelyden på befaring og orientering om E39 på Hjelset.

Kraftig fall i inntekten til melkebonden

Samlet inntekstvekst for jordbruket i 2023 er lavere enn forventet, og gir ingen realinntektsvekst. – Tallene bekrefter en svært tøff økonomisk situasjon for melkebonden, og hele næringa trenger et kraftig inntektsløft, sier bondelagsleder Gimming.

Protokoll frå årsmøtet i Møre og Romsdal Bondelag

Møre og Romsdal Bondelag var samla til årsmøte i Molde 3.-4.mars 2023. Protokollen frå årsmøtet kan du lese her.

Fjern tvilen og gi landbruket framtidstro - inntektsløft nå!

Representantskapet i Norges Bondelag har vedtatt følgende resolusjon som en marsjordre før jordbruksoppgjøret.

Dei grasbaserte produksjonane treng eit kraftig løft

Konrad Kongshaug, fylkesleiar i Møre og Romsdal Bondelag, ser fram til møtet i representantskapet. - Eg opplever at eg har fått ein veldig klar marsjordre og eg gler meg, seier han.

Ledig stilling i Møre og Romsdal Bondelag

Fra sommeren er det ledig stilling på Bondelagets kontor i Molde. Er denne stillingen noe for deg eller noen du kjenner? Løp og søk!

Landbrukskonferanse om auka sjølvforsyning i Møre og Romsdal

Regjeringa har ei målsetting om å auke den norske sjølvforsyninga av mat. Kva kan vere Møre og Romsdal sitt bidrag i så måte? Og kva skal til for å faktisk få det til?

Landbruket i Møre og Romsdal er viktig for landet

Regjeringa har ei målsetting om å auke norsk sjølvforsyning av mat. Landbruket i Møre og Romsdal er viktig i så måte. Les resolusjonen frå årsmøtet i Møre og Romsdal Bondelag her.

Surnadal Bondelag kåra til Årets lokallag i Møre og Romsdal

Møre og Romsdal Bondelag har vore samla til fylkesårsmøte. Der vart Surnadal Bondelag kåra til Årets Lokallag 2022. Lokallagsleiar Eirik Fiske tok i mot diplom og premie på vegne av laget.  

Nytt fylkesstyre i Møre og Romsdal Bondelag

Møre og Romsdal Bondelag var samla til årsmøte i Molde i helga. Konrad Kongshaug held fram som fylkesleiar. Med seg i fylkesstyret får han både gamle og nye kostar.

Årsmeldinga for 2022 er ute i verda!

Alle Bondelagsmedlemmer i Møre og Romsdal finn årsmeldinga som innstikk i Bondebladet datert 16.februar 2023.

Samling for unge og nye bønder med rekordstor deltaking

Første helga i februar var nærare seksti unge og nye bønder samla til sosiale dagar med fellesreise, gardsbesøk, erfaringsutveksling og fagleg påfyll. Stemninga var upåklageleg.

Meld deg på Landbrukskonferansen!

Møre og Romsdal Bondelag arrangerer Landbrukskonferanse i Molde fredag 3.mars i samarbeid med Småbrukarlaget og Statsforvaltaren. Den raude tråden i konferansen er Møre og Romsdal si rolle i auka norsk sjølvforsyning.

Søk om støtte til plastpresse gjennom Bærekraftfondet

Norges Bondelag og Gjensidiges bærekraftfond har etablert ei ny ordning der du kan søkje om støtte til plastpresse.

Endeleg samling for unge og nye bønder i februar

Her er det først til mølla! Dette blir sosiale dagar med fellesreise, gardsbesøk, erfaringsutveksling og fagleg påfyll.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere