Landbrukskonferansen er eit samarbeid mellom begge faglaga og Statsforvaltaren. Her møtest bønder, rådgjevarar, forvaltning, politikarar og andre som har eit varmt hjarte for norsk landbruk. Denne gongen har vi særleg fokus på berekraft, beredskap og utnytting av dei ressursane vi faktisk har.

Vi har fått til eit innhaldsrikt program, med gode tema og gode folk - og håpar at dagen kan gi kunnskap og inspirasjon. Lenke til program og påmeldingsløysing finn du her: 

Ja, eg vil sjå programmet og kanskje til og med melde meg på Landbrukskonferansen!

Påmelding snarast – og seinast 23. februar 2023.