Ordninga med kvotefri jakt på hjortekalvar blir vidareført for jaktåret 2023/2024. Bakgrunnen for ordninga er at bestanden av hjort i mange kommunar hatt ein kraftig auke dei siste åra. Dette skaper store utfordringar for mange bønder, med betydeleg avlingstap og beiteskade.

Kommunar som opplever utfordringar knytt til stor hjortebestand kan søkje Miljødirektoratet om kvotefri avskyting av hjortekalv for jaktåret 2023/2024. Om det er hjortevald som ønskjer å søkje må dei ta kontakt med landbruksforvaltninga i kommunen snarast råd. Det er kommunen som må søkje Miljødirektoratet. 

Fristen for å søkje er sett til 15.mai.

Her finn du brevet som Miljødirektoratet har sendt til kommunane

Her finn du Miljødirektoratet sitt svar på spørsmål om ordninga