F.v.: Daglig leder i purkeringen i Vestnes, Reidar Lindset, landbruksdirektør Anne Berit Løset og landbruksminister Sylvi Listhaug. (Alle foto: Arnar Lyche).Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug var på sitt første offisielle fylkesbesøk i Møre og Romsdal tirsdag 22. april etter at hun ble ny statsråd i høst.

I et stramt besøksprogram var hun innom Tømmerkaia på Malo i Molde, Rypdal Purkering AS i Tresfjord, og møte med elever og rektor ved Gjermundnes vidaregående skole.

Statsrådens besøk ble avsluttet med eget møte og samtaler med faglaga i fylket, der fylkesleder Inge Martin Karlsvik og organisasjonssjef Arnar Lyche møtte for Møre og Romsdal bondelag.

Statsråden innledet med å si at hun helst ikke ville høre om landbrukspolitikken generelt, fordi det hadde hun fått høre mye om alle andre steder hun har vært. Hun oppfordret faglagene til heller å komme med konkrete forslag til forenklinger/forbedringer i tilskuddsforvaltning/regelverket.

Velferdsordninger og drenering

MFylkesleder i M&R Bondelag, Inge Martin Karlsvik, tok opp velferdsordningene og drenering i møtet med statsråden.øre og Romsdal Bondelag tok landbruks- og matministeren på ordet og valgte å sette spesielt fokus på regelverket for avløsning i forbindelse med sykdom og svangerskap.

- Det er helt nødvendig å både forbedre og forenkle. Og dette er spesielt viktig med tanke på rekrutteringen, ble det understreket fra Bondelagets side.

I tillegg valgte Karlsvik og Lyche å fokusere på drenering av jord. Vi har mye vassjuk jord som må settes i stand. Det ble pekt på urimeligheten i at kornjord teller dobbelt i forhold til annen jord når disse midlene skal fordeles mellom fylkene. At for eksempel ei kornjord i Skjåk teller dobbelt i forhold til tung myrjord i vårt fylke. På myrjorda er et velfungerende dreneringssystem helt avgjørende for fortsatt drift eller ikke.

Tømmer og skogbruk

Tømmerkaia på Malo i Molde var første stopp på landbruksministerens besøk i Møre og Romsdal. Her ble det orientert om samarbeid i kystskogbruket, om skogbruket i Møre og Romsdal, om eigedomstruktur i skog og om infrastruktur i skog og offentleg veg. Orienteringene ble gitt av Olav Erik Witzøe, daglig leder Malo Sagbruk, Helge Kårstad fra Skognæringa Kyst, Harald Nymoen fra Fylkesmannens landbruksavdeling og Anna Ceselie Brustad Moe fra Allskog.

Purkenavet

Satellittbøndene Linda Gjerde Myren fra Norddal og Jorunn Gunnerød fra Molde.Deretter var det Rypdal Purkering AS i Tresfjord i Vestnes som fikk statsrådbesøk. Her var det orientering om purkenavet i Møre og Romsdal ved daglig leder Reidar Lindset og satellittbøndene Linda Gjerde Myren fra Norddal og Jorunn Gunnerød fra Molde.

Gjermundnes

På Gjermundnes videregående skole ble landbruks- og matminister Sylvi Listhaug tatt imot av rektor Aadne Haarr, som ga omvisning og orientering om skolen, og om utviklingsplan for skolen. Deretter hadde Listhaug møte med elever på skolen.

Statsrådens besøk ble så avsluttet med eget møte og samtaler med faglagene i fylket, der fylkesleder Inge Martin Karlsvik og organisasjonssjef Arnar Lyche møtte for Møre og Romsdal bondelag.

 

Les presseklipp fra landbruksministerens besøk i Møre og Romsdal:

 

Sylvi frykter brudd i forhandlingene – klikk her

(ROMSDALS BUDSTIKKE): For to år siden brøt landbruket forhandlingene med staten. – Jeg blir ikke overrasket om det blir brudd i jordbruksforhandlingene i år, sier landbruksminister Sylvi Listhaug til Romsdals Budstikke. – Det blir spennende, sier Listhaug (Frp) og tenker på fredag 25. april når landbrukets forhandlere legger fram kravene sine foran årets jordbruksforhandlinger.

 

- Inntekta må opp i landbruket – klikk her

(BYGDEBLADET): Inntekta må opp i landbruket, men korleis den enkelte innrettar seg må dei få bestemme sjølve, sa landbruks- og matminister Sylvi Listhaug, då ho var på besøk i Vestnes tirsdag. I strålande ver tok vertskapet i Vestnes i mot ho og fylgjet hennar gjesta Rypdal Purkering på Rypdal og Gjermundnes vidaregåande skule.

 

- Hjelp oss, Sylvi!  – klikk her

(ROMSDALS BUDSTIKKE): Kjetil Balstad (19) vil kjøpe seg gårdsbruk. Torhild Stakvik (18) kan tenke seg å bli bonde på heimgården. Tirsdag møtte de landbruksministeren på Gjermundnes med følgende budskap: Hjelp oss, Sylvi, med å gi oss kår vi kan leve av i landbruket! Et titall elever ved Gjermundnes videregående skole fikk besøk av landbruksminister Sylvi Listhaug (Frp).

 

Lover videre satsing på tømmerkaier og skogsbilveier – klikk her

(NRK MØRE OG ROMSDAL): Skogsnæringen er en viktig næring for Norge, sier landbruksminister Sylvi Listhaug. Hun lover videre satsing på tømmerkaier og skogsbilveier. Statsråd Sylvi Listhaug (Frp) besøkte i går Malo tømmerkai ved Langfjorden i Molde som har fått flere millioner i bidrag for å bygge ut havnen for tømmertransport.

 

Nye tider for tømmerhosten – klikk her

(ROMSDALS BUDSTIKKE): Landbruksminister Sylvi Listhaug vil være skogeiernes venn for å øke tømmerhogsten. På Malo skal det i år investeres 5,9 millioner kroner for å lage et effektivt kaianlegg. Landbruksministeren sier hun blir oppstemt av å høre at viljen er så stor til å satse på med tømmerhogst og økt aktivitet i skogene i Møre og Romsdal.