Inge Martin KarlsvikI formiddag gav regjeringen sitt tilbud til landbruket i jordbruksforhandlingene. Bøndene blir tilbudt en inntekstvekst som utgjør omtrent 60 prosent av den inntektsøkningen som det er forventet at andre grupper skal få. I tillegg omfordeles mye midler internt i næringa.

- Tilbudet er kritisk lavt. Når Stortinget har gitt regjeringen i oppdrag å øke norsk matproduksjon og å styrke lønnsomheten i næringa, er dette overraskende, sier leder i Møre og Romsdal Bondelag, Inge Martin Karlsvik, i en pressemelding som er sendt ut.

Selvforsyning

Vår evne til selvforsyning av mat er direkte koblet til hva matjorda kaster av seg. Vi vet at avkastningen fra norske jordbruksarealer minker og samtidig øker antall munner som skal mettes. Resultatet er at selvforsyningsgraden i Norge er sunket til 35 prosent.

- En framtidsretta og ansvarlig norsk matproduksjon kan ikke baseres på import, men at vi klarer å utnytte våre egne matressurser på en bærekraftig måte. Det må være lønnsomt å bruke jorder og beite over hele landet, sier Karlsvik.

Vil vurdere tilbudet

Landbruksorganisasjonene vil nå bruke tid til å sette seg nærmere inn i tilbudet fra regjeringen og gjøre en seriøs vurdering av om det er grunnlag for videre forhandlinger.  Tilbudet vil blant annet bli vurdert opp mot avgjørende forutsetninger for å kunne Stortingets mål om økt norsk matproduksjon.

Fakta:

  • Jordbrukets krav hadde en ramme på 1,5 milliarder kroner, regjeringen tilbyr 150 millioner kroner.
  • Regjeringen vil bruke 250 millioner mindre over statsbudsjettet på matproduksjon i 2015 enn de gjør i dag, kravet fra jordbruket var å øke overføringene med 965 millioner kroner.
  • For å kunne fortsette arbeidet med å tette inntektsgapet mellom andre grupper og bøndene la næringa opp til en gjennomsnittlig inntektsøkning pr. bonde på 35.000 kroner. Tilbudet fra staten er omtrent 10.000 kroner. Det utgjør ca. 60 % av den inntektsøkningen som andre grupper er ventet å få og vil sørge for å øke inntektsgapet.

For flere kommentarer, ta kontakt med Inge Martin Karlsvik på mobil 95 26 49 79.