Nyheter

Fylkesrådmannen vil behalde konsesjonslova og buplikta

Fylkesrådmann i Møre og Romsdal, Ottar Brage Guttelvik (biletet), går mot å fjerne konsesjonsregelverk og buplikt slik Landbruks- og matdepartementet foreslår. Saka kjem opp i fylkeskommunen sitt regional- og næringsutval 2. desember og i fylkesutvalet 8. desember.

Regnskapsførere samlet til tema- og skattekurs i Molde

Over 100 ansatte ved regnskapskontor i fylket som har samarbeid med Bondelaget har denne uka vært samlet på Hotell Alexandra i Molde til det årlige tema- og skattekurset. Programmet ga de ansatte nyttig og viktig oppdatering på sentrale skatterettslige og regnskapsfaglige områder.

100 år med bondehistorie i Surnadal

Surnadal bondelag er 100 år. Det markeres med jubileumsbok - og jubileumsfest i Bondehuset lørdag 15. november. Det er ei imponerende historiebok Surnadal Bondelag og redaktør for jubileumsboka, Sverre Hatle, nå har lagt ut for salg i lokale butikker.

Inspirerende ledermøte på Stranda

70 tillitsvalgte fra lokallagene og fylkeslaget, gjester og innledere deltok på det årlige ledermøtet i Møre og Romsdal Bondelag fredag 7. og lørdag 8. november, som i år var lagt til Stranda.

Sylvi valgte sofaen

- Hun kom, snakket og forsvant. Landbruksministeren valgte sofaen framfor å lytte til næringa og bygdefolket. Det skriver organisasjonssjef i M&R Bondelag, Arnar Lyche, i et leserinnlegg i etterkant av Oksvik-konferansen i Ørskog samfunnshus lørdag 1. november - i Sylvi Listhaugs hjemkommune.

Våre samarbeidspartnere